ทัวร์แแอฟริกาใต้ 11วััน 8คืน

ทัวร์แแอฟริกาใต้ 11วััน 8คืน
ราคา: 134,000 บาท
รหัสทัวร์: SOTH AFRICA BV 11D8N SQ

รหัสโปรเเกรมทัวร์ : ​SOTH AFRICA BV 11D8N SQ
อิ่มตาอิ่มใจกับร้านอาหารและเมนูที่คัดสรรมาให้ท่านได้ “อร่อยทุกมื้อ”
ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองเคปทาวน์จากมุมสูง - เทเบิ้ล เมาเท่น – 4X4 
พักโรงแรมเก๋และหรูระดับ 4 ถึง 5 ดาว

กำหนดการเดินทาง
วันที่1  กรุงเทพฯ
วันที่2 โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย – เหมืองเพชร
วันที่3 โจฮันเนสเบิร์ก – ตลุยซาฟารี
วันที่4  4x4ซาฟารี – ซันซิตี้
วันที่5  อุทยานสวนสิงโต – หมู่บ้านพื้นเมือง
วันที่6 เคปทาวน์ – เทเบิ้ลเมาเท่น
วันที่7  เพนนินซูล่าทัวร์ – แหลมกู๊ดโฮป.
วันที่8 ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองเคปทาวน์ – ล่องเรือชมพระอาทิตย์
วันที่9  Franschhoek – Stellenbosch
วันที่10 เคปทาวน์
วันที่11 สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดวันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยวเพิ่ม เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
20 – 30 ต.ค. 60
01 – 11 ธ.ค. 60
134,000 24,300 126,000


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>