อียิปต์ ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย 6วัน3คืน

อียิปต์ ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย 6วัน3คืน
ราคา: 29,999 บาท
รหัสทัวร์: EG ZG ZCAI01 6D3N EY

รหัสโปรแกรม : EG ZG ZCAI01 6D3N EY

กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง          ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี  (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)   
วันที่สอง          ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี – ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร (อียิปต์) – เมืองกีซา – มหาพีระมิด – มหาสฟิงซ์
วันที่สาม
          ไคโร – เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ –
ป้อมปราการซิทาเดล  – ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย – ไคโร 
วันที่สี่              ไคโร – เมืองเมมฟิส – พิพิธภัณฑ์รามเสสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส – เมืองโบราณซัคคาร่า – พีระมิดขั้นบันได – ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส – โรงงานผลิตหัวน้ำหอม  
วันที่ห้า            ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลีลี่ – ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี
วันที่หก            ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ          อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
2562
01 – 06 ตุลาคม 2562 02 OCT EY407 BKK-AUH 02.15-05.45
02 OCT EY653 AUH-CAI 09.55-11.45
06 OCT EY658 CAI-AUH 01.00-06.35
06 OCT EY408 AUH-BKK 08.45-18.25
31,999 31,999 31,999 4,500 17,999
08 – 13 ตุลาคม 2562 09 OCT EY407 BKK-AUH 02.15-05.45
09 OCT EY653 AUH-CAI 09.55-11.45
13 OCT EY658 CAI-AUH 01.00-06.35
13 OCT EY408 AUH-BKK 08.45-18.25
31,999 31,999 31,999 4,500 17,999
10 – 15 ตุลาคม 2562
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
11 OCT EY407 BKK-AUH 02.15-05.45
11 OCT EY653 AUH-CAI 09.55-11.45
15 OCT EY658 CAI-AUH 01.00-06.35
15 OCT EY408 AUH-BKK 08.45-18.25
34,999 34,999 34,999 6,500 18,999
12 – 17 ตุลาคม 2562
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
13 OCT EY407 BKK-AUH 02.15-05.45
13 OCT EY653 AUH-CAI 09.55-11.45
17 OCT EY658 CAI-AUH 01.00-06.35
17 OCT EY408 AUH-BKK 08.45-18.25
34,999 34,999 34,999 6,500 18,999
22 – 27 ตุลาคม 2562
(วันปิยะมหาราช)
23 OCT EY407 BKK-AUH 02.15-05.45
23 OCT EY653 AUH-CAI 09.55-11.45
27 OCT EY658 CAI-AUH 00.50-06.35
27 OCT EY408 AUH-BKK 08.55-18.05
34,999 34,999 34,999 6,500 18,999
09 – 14 พฤศจิกายน 2562 10 NOV EY407 BKK-AUH 01.55-05.45
10 NOV EY653 AUH-CAI 09.35-11.45
14 NOV EY658 CAI-AUH 00.50-06.15
14 NOV EY408 AUH-BKK 08.55-18.05
29,999 29,999 29,999 4,500 15,999
15 – 20 พฤศจิกายน 2562 16 NOV EY407 BKK-AUH 01.55-05.45
16 NOV EY653 AUH-CAI 09.35-11.45
20 NOV EY658 CAI-AUH 00.50-06.16
20 NOV EY408 AUH-BKK 08.55-18.05
29,999 29,999 29,999 4,500 15,999
22 – 27 พฤศจิกายน 2562 23 NOV EY407 BKK-AUH 01.55-05.45
23 NOV EY653 AUH-CAI 09.35-11.45
27 NOV EY658 CAI-AUH 00.50-06.15
27 NOV EY408 AUH-BKK 08.55-18.05
29,999 29,999 29,999 4,500 15,999
03 – 08 ธันวาคม 2562
(วันพ่อแห่งชาติ)
04 DEC EY407 BKK-AUH 01.55-05.45
04 DEC EY653 AUH-CAI 09.35-11.45
08 DEC EY658 CAI-AUH 00.50-06.15
08 DEC EY408 AUH-BKK 08.55-18.05
33,999 33,999 33,999 5,500 19,999
2563
28 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563 29 JAN EY407 BKK-AUH 01.55-05.45
29 JAN EY653 AUH-CAI 09.35-11.45
02 FEB EY658 CAI-AUH 00.50-06.15
02 FEB EY408 AUH-BKK 08.55-18.05
29,999 29,999 29,999 4,500 15,999
05 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
(วันมาฆบูชา)
06 FEB EY407 BKK-AUH 01.55-05.45
06 FEB EY653 AUH-CAI 09.35-11.45
10 FEB EY658 CAI-AUH 00.50-06.15
10 FEB EY408 AUH-BKK 08.55-18.05
33,999 33,999 33,999 5,500 19,999
15 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 16 FEB EY407 BKK-AUH 01.55-05.45
16 FEB EY653 AUH-CAI 09.35-11.45
20 FEB EY658 CAI-AUH 00.50-06.15
20 FEB EY408 AUH-BKK 08.55-18.05
30,999 30,999 30,999 4,500 16,999
25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563 26 FEB EY407 BKK-AUH 00.15-05.45
26 FEB EY653 AUH-CAI 09.35-11.45
01 MAR EY658 CAI-AUH 00.50-06.15
01 MAR EY408 AUH-BKK 08.55-18.05
30,999 30,999 30,999 4,500 16,999
03 – 08 มีนาคม 2563 04 MAR EY407 BKK-AUH 01.55-05.45
04 MAR EY653 AUH-CAI 09.35-11.45
08 MAR EY658 CAI-AUH 00.50-06.15
08 MAR EY408 AUH-BKK 08.55-18.05
30,999 30,999 30,999 4,500 16,999
10 – 15 มีนาคม 2563 11 MAR EY407 BKK-AUH 01.55-05.45
11 MAR EY653 AUH-CAI 09.35-11.45
15 MAR EY658 CAI-AUH 00.50-06.15
15 MAR EY408 AUH-BKK 08.55-18.05
30,999 30,999 30,999 4,500 16,999
17 – 22 มีนาคม 2563 18 MAR EY407 BKK-AUH 01.55-05.45
18 MAR EY653 AUH-CAI 09.35-11.45
22 MAR EY658 CAI-AUH 00.50-06.15
22 MAR EY408 AUH-BKK 08.55-18.05
31,999 31,999 31,999 4,500 17,999
 
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ** 
** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอียิปต์ ท่านละ ประมาณ 1,500 บาท ** 

** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>