ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ Autumn Red 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ Autumn Red 5วัน3คืน
ราคา: 22,888 บาท
รหัสทัวร์: JP ITV JXW222 5D3N XW
รหัสสินค้า JP ITV JXW222 5D3N XW 

กำหนดการเดินทาง 
วันที่แรก      กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง     ท่าอากาศยานนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม - ออนเซ็น
วันที่สาม      ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - นั่งกระเช้า
Mt.Fuji Panoramic Ropeway (กระเช้าคาจิคาจิ) ชมวิวเขาไฟฟูจิพาโนรามา - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น -
                   ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี โมมิจิ ไคโร - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku – นาริตะ 
วันที่สี่          อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์   
วันที่ห้า       วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง


อัตตราค่าบริการ
 
<
วันเดินทาง

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี
(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
 พักเดี่ยวเพิ่ม /
เดินทางท่านเดียว
ที่นั่ง หมายเหตุ
30กันยายน-4ตุลาคม 62 23,888  
 
 
 
 
 
 
 
Infant 7,000 บาท
(อายุไม่เกิน 2 ปี)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infant 7,000 บาท
(อายุไม่เกิน 2 ปี)
 
8,500 34  
1-5 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
2-6 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
3-7 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
4-8 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
5-9 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
6-10 ตุลาคม 62 23,888 8,500 34  
7-11 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
8-12 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
9-13 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
10-14 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
11-15 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
12-16 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
13-17 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
14-18 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
15-19 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
16-20 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
17-21 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
18-22 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
19-23 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
20-24 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
21-25 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
22-26 ตาคม 62 25,888 8,500 34  
23-27 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
24-28 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
25-29 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
26-30 ตุลาคม 62 23,888 8,500 34  
27-31 ตุลาคม 62 22,888 8,500 34  
28ตุลาคม-1พฤศจิกายน 22,888 8,500 34  
29ตุลาคม-2พฤศจิกายน 23,888 8,500 34  
30ตุลาคม-3พฤศจิกายน 23,888 8,500 34  
31ตุลาคม-4พฤศจิกายน 23,888 8,500 34  
1-5 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
2-6 พฤจิกายน 62 23,888 8,500 34  
3-7 พฤศจิกายน 62 22,888 8,500 34  
4-8 พฤศจิกายน 62 22,888 8,500 34  
5-9 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
6-10 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
7-11 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
8-12 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
9-13 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
10-14พฤศจิกายน 62 22,888 8,500 34  
11-15 พฤศจิกายน 62 22,888 8,500 34  
12-16 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
13-17 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
14-18 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
15-19 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
16-20 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
17-21 พฤศจิกายน 62 22,888 8,500 34  
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
เลขที่ 11 / 07633

บริษัท โคฟเวอร์ทัวร์ ดอทคอม จำกัด
89/455 หมู่บ้านโนโววิล์ล-คลอง5 หมู่17 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
เบอร์คุณไข่นุ้ย 097-2349162 , 089-6788804 , 062-9188561
เบอร์คุณไข่นุ้ย 0062-4462211 , 094-4956921
Copyright © 2018 covertours.com