ทัวร์พม่า เมืองแปร เมืองมรดกแห่ประเทศพม่า 3วัน2คืน

ทัวร์พม่า เมืองแปร เมืองมรดกแห่ประเทศพม่า 3วัน2คืน
ราคา: 9,999 บาท
รหัสทัวร์: MM BT MMR041 3D2N DD
รหัสสินค้า MM BT MMR041 3D2N DD

กำหนดการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เมืองแปร – พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร – เจดีย์เบเบพญา – เจดีย์บอว์บอว์จีพญา – เลเมียตหน่า – พญาจี - เจดีย์ชเวซันดอร์ 
วันที่สอง   ตลาดเช้าเมืองแปร - เมืองถ่นโบ่ – เขาอะเกาก์เตาง์ - แปร – หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน(พระสามแว่น) - ย่างกุ้ง 
วันที่สาม   ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – วัดหงาทัตยีตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ 
  

อัตตราค่าบริการ 

 
ตาราง วันเดินทาง ราคา มหัศจรรย์เมืองแปร มรดกโลกพม่า ย่างกุ้ง 3 วัน บิน DD
SUMMIT PARK VIEW YANGON HOTEL 4*
เริ่มเดินทาง  กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 34+1 9,999 9,999 9,999 2,500
03 ส.ค.62 05 ส.ค.62 34+1 9,999 9,999 9,999 2,500
09 ส.ค.62 11 ส.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,999 2,500
10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 2,500
16 ส.ค.62 18 ส.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,900 2,500
23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500
30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500
06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500
13 ก.ย.62 15 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500
20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500
27 ก.ย.62 29 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500