ทัวร์ฮ่องกง สักการะ พระใหญ่ลันเตา 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง สักการะ พระใหญ่ลันเตา 3วัน2คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสทัวร์: HKG BT HKG01 3D2N CX
รหัสสินค้า HKG BT HKG01 3D2N CX 

กำหนดการเดินทาง 
วันแรก     กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-City gate outlets-เซินเจิ้น               
วันที่สอง   เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่ -โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
วันที่สาม   วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ 


อัตตราค่าบริการ 

 
ราคา ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิก
วันเดินทางเดินทาง จำนวน เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง เด็กอายุต่ำกว่า 18 พักเดี่ยว
12 – 14 ก.ค.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500
18 – 20 ก.ค.62 20+1 CX616/617 12,900 12,900 12,900 3,500
19 -21 ก.ค.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500
26 – 28 ก.ค.62 20+1 CX616/709 14,900 14,900 14,900 3,500
01 – 03 ส.ค.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500
02 – 04 ส.ค.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500
03 – 05 ส.ค.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500
10 – 12 ส.ค.62 20+1 CX700/709 14,900 14,900 14,900 3,500
15 – 17 ส.ค.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500
16 – 18 ส.ค.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500
17 – 19 ส.ค.62 20+1 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500
23 – 25 ส.ค.62 20+1 CX616/703 12,900 12,900 12,900 3,500
24 – 26 ส.ค.62 20+1 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500
30 ส.ค. – 01 ก.ย.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500
31 ส.ค. – 02 ก.ย.62 20+1 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500
05 – 07 ก.ย.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500
06 – 08 ก.ย.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500
07 – 09 ก.ย.62 20+1 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500
13 – 15 ก.ย.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500
19 – 21 ก.ย.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500
20 – 22 ก.ย.62 20+1 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500
11 – 13 ต.ค.62 20+1 CX616/703 14,900 14,900 14,900 3,500
19 – 21 ต.ค.62 20+1 CX700/709 14,900 14,900 14,900 3,500
24 – 26 ต.ค.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500
25 – 27 ต.ค.62 20+1 CX616/617 12,900 12,900 12,900 3,500
26 – 28 ต.ค.62 20+1 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500