ทัวร์ตุรกี 8วัน 5คืน

ทัวร์ตุรกี 8วัน 5คืน
ราคา: 32,900 บาท
รหัสทัวร์: TK BT BT-IST041 TK 8D5N TK

รหัสโปรแกรม : TK BT BT-IST041 TK 8D5N TK

กำหนดการเดินทาง
วันแรก                 สนามบินสุวรรณภูมิ บินตรงสู่ประเทศตุรกี (กรุงอิสตันบูล)
วันที่สอง               สนามบินอิสตันบูล ชานัคคาเล่ นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวู้ด ชมเมืองโบราณทรอย
วันที่สาม              เมืองอิสเมียร์
โรงงานผลิตเสื้อหนัง เมืองโบราณเอฟฟิซุส  • บ้านพระแม่มารี • คุชาดาสึ
วันที่สี่                   คุชาดาสึ • ปามมุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย • คอนย่า
วันที่ห้า                 คัปปาโดเกีย• สถานีคารวาน • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค•โรงงานผลิตพรมทอมือ•
 โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • ชมการแสดงระบำหน้าท้อง
วันที่หก                คัปปาโดเกีย • อังการา • ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม •อิสตันบูล
วันที่เจ็ด                บลูมอสก์
อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮิปโปโดรม ฮายาโซฟีอาพระราชวังทอปกาปึ ชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต • สนามบินอิสตันบูล
วันที่แปด              สนามบินอิสตันบูล
• กรุงเทพ

อัตราค่าบริการ
 
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
03 ก.ค. 62 10 ก.ค. 62 32,900 32,900 31,900 5,500
10 ก.ค. 62 17 ก.ค. 62 32,900 32,900 31,900 5,500

** คณะเดินทางจำนวน 35 ท่านต่อกรุ๊ป**


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>