ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน2คืน

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน2คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสทัวร์: CBD SPL PNH001 3D2N FD
รหัสสินค้า CBD SPL PNH001 3D2N FD

กำหนดการเดินทาง 

 
 วันที่ รายการ
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล –พระเจดีย์เงิน –  ตลาดชาทะไม
2   พนมเปญ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ –  ศาลองค์เจ๊ก
องค์จอม –  ชมโชว์ระบำอัปสรา
3 นครธม – ปราสาทบันทายศรี –  ปราสาทบายน
 ปราสาทตาพรหม – นครวัด –
ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ –  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 
อัตตราค่าบริการ 
 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก2ท่าน
ท่านละ
ราคาเด็กพักกับผู้ใหญ่พัก2ท่าน
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
14 – 16 กรกฎาคม 2562
(วันอาสาฬหบูชา)
12,900 บาท/ท่าน 12,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
15 – 17 กรกฎาคม 2562 (วันเข้าพรรษา) 12,900 บาท/ท่าน 12,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
27 – 29 กรกฎาคม 2562
(วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)
13,900 บาท/ท่าน 13,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
10 – 12 สิงหาคม 2562 (วันแม่แห่งชาติ) 13,900 บาท/ท่าน 13,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
13 – 15 กันยายน 2562 12,900 บาท/ท่าน 12,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
4 – 6 ตุลาคม 2562 12,900 บาท/ท่าน 12,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
12 – 14 ตุลาคม 2562
(วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
14,900 บาท/ท่าน 13,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
13 – 15 ตุลาคม 2562
(วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
13,900 บาท/ท่าน 12,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
22 – 24 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 13,900 บาท/ท่าน 12,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
8 – 10 พฤษจิกายน 2562 12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
22 - 24 พฤษจิกายน 2562 12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
5 – 7 ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ) 14,900 บาท/ท่าน 13,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
8 – 10 ธันวาคม (วันรัฐรรมนูญ) 14,900 บาท/ท่าน 13,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
28 – 30  ธันวาคม (วันปีใหม่) 14,900 บาท/ท่าน 13,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
30 ธันวาคม–1 มกราคม 2563 (วันปีใหม่) 17,900 บาท/ท่าน 16,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน