ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 7 วัน

 ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 7 วัน
ราคา: 79,900 บาท
รหัสทัวร์: EU WCN SCANDINAVIE 7D QR
รหัสสินค้า EU WCN SCANDINAVIE 7D QR

กำหนดการเดินทาง

วันที่1             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่2             โดฮา – เวียนนา – ฮัลสตัทท์ - เชสกี้ คุมลอฟ - เชสกี้ บูเดอโจวิช
วันที่3             เชสกี้ บูเดอโจวิช – ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ล
วันที่4             ปร๊าก – บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์ – ฮีโร่สแควร์
วันที่5             บูดาเปสต์ – คาสเซิ่ลฮิลล์ - Outlet Parndorf
วันที่6             บราติสลาวา - เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟน

วันที่7             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อัตตราค่าบริการ 
 
อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
( มีเตียงเสริม )
              พักท่านเดียว / ห้อง
                      จ่ายเพิ่ม
 
06-12 พ.ย. 2562 35,900 35,900 35,900 13,900
ก.ย. 2562 - มี.ค. 2563 37,900 37,900 37,900 13,900
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ