ทัวร์ลาว วังเวียง เวียงจันทร์ บลูลากูน 3วัน 2คืน

ทัวร์ลาว วังเวียง เวียงจันทร์ บลูลากูน 3วัน 2คืน
ราคา: 13,900 บาท
รหัสทัวร์: LA BT BT-LAO03 PG 3D2N PG

รหัสโปรแกรม : LA BT BT-LAO03 PG 3D2N PG

กำหนดการเดินทาง
วันแรก              กรุงเทพฯ–หอพระแก้ว–ประตูชัย–พระธาตุหลวง –วังเวียง–ถนนโรตี
วันที่สอง           วังเวียง–ล่องเรือคายัค–ถ้ำนอน–Zip Line–ถ้ำจัง–ถ้ำปูคำ–บลูลากูน –บอลลูนยักษ์

วันที่สาม           วังเวียง – เวียงจันทร์ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน PG
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
06 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000
27 ก.ค.62 29 ก.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000
10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000
24 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000
07 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000
28 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000
05 ต.ค.62 07 ต.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>