ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซัมเมอร์เซฟ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซัมเมอร์เซฟ
ราคา: 16,999 บาท
รหัสทัวร์: JP PRO PJP14-XW 5D3N XW
รหัสสินค้า JP PRO PJP14-XW 5D3N XW

กำหนดการเดินทาง 
วันที่ 1      กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2      สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี-ชงชาแบบญี่ปุ่น-อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น
วันที่ 3
      ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค    ห้างโอไดบะ ไดเวอร์ซิตตี้ ชมกันดั้มตัวใหญ่
วันที่ 4
      อิสระช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ 5      วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ
-
สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

อัตตราค่าบริการ 

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคา
ไม่รวมตั๋ว ท่านละ
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 2 ปี
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
08-12 ส.ค.62 วันแม่ 29,999 26,999 7,000 8,900
09-13 ส.ค.62 วันแม่ 29,999 26,999 7,000 8,900
23-27 ส.ค.62 25,999 22,999 7,000 8,900
30ส.ค.-3 ก.ย.62 23,999 20,999 7,000 8,900
06-10 ก.ย.62 22,999 19,999 7,000 8,900
13-17 ก.ย.62 22,999 19,999 7,000 8,900
20-24 ก.ย.62 22,999 19,999 7,000 8,900
25-29 ก.ย.62 23,999 20,999 7,000 8,900