ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง อินทร์แขวน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง อินทร์แขวน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสทัวร์: MM BT MMR021 PG 3D2N
รหัสสินค้า  MM BT MMR021 PG 3D2N

กำหนดการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วันที่สอง   ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)         
วันที่สาม    พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
           

อัตตราค่าบริการ

 
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
21 มิ.ย. 62 23 มิ.ย. 62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000
28 มิ.ย. 62 30 มิ.ย. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000
05 ก.ค. 62 07 ก.ค. 62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000
12 ก.ค. 62 14 ก.ค. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000
19 ก.ค. 62 21 ก.ค. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000
27 ก.ค. 62 29 ก.ค. 62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000
02 ส.ค. 62 04 ส.ค. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000
10 ส.ค. 62 12 ส.ค. 62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000
16 ส.ค. 62 18 ส.ค. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000
23 ส.ค. 62 25 ส.ค. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000
30 ส.ค. 62 01 ก.ย. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000
06 ก.ย. 62 08 ก.ย. 62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000
13 ก.ย. 62 15 ก.ย. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000
20 ก.ย. 62 22 ก.ย. 62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000
27 ก.ย. 62 29 ก.ย. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000