สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8วัน 5คืน

สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8วัน 5คืน
ราคา: 52,999 บาท
รหัสทัวร์: EU ZG ZARN07 8D5N QR

รหัสโปรแกรม : EU ZG ZARN07 8D5N QR

กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง          ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
วันที่สอง          ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน - เมืองสต็อคโฮล์ม - เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง - มหา                         วิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่แห่งเมือง                             คาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่
วันที่สาม          เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - เมืองกอล 
วันที่สี่              เมืองกอล - เมืองฟลัม - ล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอร์ด” จาก เมืองฟลัม สู่ หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - เมืองฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมสบาน่า” จาก เมืองฟลัม สู่                           เมืองไมร์ดัล - น้ำตกจอสฟอสเซ่น - เมืองไมร์ดัล - เมืองแบร์เกน - ตลาดปลาทอร์เก็ท  ย่านบริกเก็น (ในบรรยากาศช่วงเวลาเย็น)
วันที่ห้า           เมืองแบร์เกน - จุดชมวิวเมืองแบร์เกน ยอดเขาฟลอเยน โดยรถรางท้องถิ่น - ป้อมปราการเมืองแบร์เกน - ถนนสายศิลปะแห่งเมืองแบร์เกน - ทะเลสาปลันกีการ์ดวาน - พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองแบร์                          เกน - ตลาดปลาทอร์เก็ท – ย่านบริกเก็น (ในบรรยากาศช่วงเวลากลางวัน) - เมืองเกียโล
วันที่หก           เมืองเกียโล - เมืองออสโล - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวง ออสโล- อาคารรัฐสภา ออสโล - ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศ                                   เดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
วันที่เจ็ด          เมืองโคเปนเฮเกน - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ                         พระราชวังฤดูร้อน - ถนนสตรอยเยท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน - ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเท                        ศกาต้าร์     

วันที่แปด          ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ -
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศ ไทย


อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
2562
20 - 27 กันยายน 2562 20SEP QR833 BKK-DOH 20.45-23.55
21SEP QR169 DOH-ARN 01.50-07.15
26SEP QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1
27SEP QR838 DOH-BKK 08.35-19.20
52,999 52,999 52,999 13,999 39,999
14 - 21 ตุลาคม 2562
(14 ต.ค.  วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
14OCT QR833 BKK-DOH 20.45-23.55
15OCT QR169 DOH-ARN 01.50-07.15
20OCT QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1
21OCT QR838 DOH-BKK 08.35-19.20
58,999 58,999 58,999 13,999 45,999
01 - 08 พฤศจิกายน 2562 01NOV QR981 BKK-DOH 20.20-23.59
02NOV QR169 DOH-ARN 01.40-06.10
07NOV QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1
08NOV QR838 DOH-BKK 08.35-19.20
55,999 55,999 55,999 13,999 42,999
03 - 10 ธันวาคม 2562
(10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ)
03DEC QR981 BKK-DOH 20.20-23.59
04DEC QR169 DOH-ARN 01.40-06.10
09DEC QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1
10DEC QR838 DOH-BKK 08.35-19.20
58,999 58,999 58,999 13,999 45,999
2563
21 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 21FEB QR981 BKK-DOH 20.20-23.59
22FEB QR169 DOH-ARN 01.40-06.10
27FEB QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1
28FEB QR838 DOH-BKK 08.35-19.20
55,999 55,999 55,999 13,999 42,999
06 - 13 มีนาคม 2563 06MAR QR981 BKK-DOH 20.20-23.59
07MAR QR169 DOH-ARN 01.40-06.10
12MAR QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1
13MAR QR838 DOH-BKK 08.35-19.20
58,999 58,999 58,999 13,999 45,999
27 มี.ค. - 03 เม.ย. 2563 27MAR QR981 BKK-DOH 20.20-23.59
28MAR QR169 DOH-ARN 01.40-06.10
02APR QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1
03APR QR838 DOH-BKK 08.50-19.20
58,999 58,999 58,999 13,999 45,999

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>