ทัวร์เกาหลี อีซี่โกเลีย

ทัวร์เกาหลี อีซี่โกเลีย
ราคา: 14,900 บาท
รหัสทัวร์: KR CU EASY KOREA 6D3N XJ
รหัสสินค้า KR CU EASY KOREA 6D3N XJ

กำหนดการเดินทาง 
วันที่ 1      กรุงเทพ (ดอนเมือง)
วันที่ 2      ท่าอากาศยานอินชอน – สวนศิลปะ อันยาง – โซล ทาวเวอร์ – ฮงแด
วันที่ 3      สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน)
วันที่ 4        ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์เครื่องสำอาง –  ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบ็อค(สวมชุดฮันบกข้าวัง) - ดิวตี้ฟรี – เมียงดง
วันที่ 5        ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหร่าย – ย่านอีแด
– มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - Hyundai Premium Outlet – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบิน
วันที่ 6        อินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                                                                                          

อัตตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
( พักห้องละ 2 – 3 ท่าน )
พักเดี่ยว
02 – 07 ตุลาคม 62 16,900.- 5,500
03 – 08 ตุลาคม 62 16,900.- 5,500
04 – 09 ตุลาคม 62 16,900.- 5,500
09 – 14 ตุลาคม 62 วันคล้ายสวรรคตร.9 17,900.- 5,500
11 – 16 ตุลาคม 62 วันคล้ายสวรรคตร.9 17,900.- 5,500
16 – 21 ตุลาคม 62  16,900.- 5,500
17 – 22 ตุลาคม 62  16,900.- 5,500
18 – 23 ตุลาคม 62  วันปิยมหาราช 18,900.- 5,500
19 – 24 ตุลาคม 62  วันปิยมหาราช 18,900.- 5,500
29 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 62 16,900.- 5,500
30 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 62 16,900.- 5,500
31 ตุลาคม – 05 พฤศจิกายน 62 16,900.- 5,500
05 – 10 พฤศจิกายน 62 14,900.- 5,500
06 – 11 พฤศจิกายน 62 15,900.- 5,500
07 – 12 พฤศจิกายน 62 15,900.- 5,500
12 – 17 พฤศจิกายน 62 14,900.- 5,500
13 – 18 พฤศจิกายน 62 15,900.- 5,500
19 – 24 พฤศจิกายน 62 14,900.- 5,500
20 – 25 พฤศจิกายน 62 15,900.- 5,500
21 – 26 พฤศจิกายน 62 15,900.- 5,500
*** ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก ***
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 8,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท