ทัวรืเกาหลี ซูวอน โซล

ทัวรืเกาหลี ซูวอน โซล
ราคา: 14,888 บาท
รหัสทัวร์: KR ITV KXJ20 6D3N XJ
รหัสสินค้า KR ITV KXJ20 6D3N XJ

กำหนดการเดินทาง 
วันแรก         กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
วันที่สอง       อินชอน – สวนยางจูนาริ - พาราไดซ์ ซิตี้ - เกาะนามิ
วันที่สาม      สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร)
อันยางอาร์ตพาร์ค – ตลาดทงแดมุน
วันที่สี่           พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ใสชุดฮันบก - พระราชวังเคียงบ็อค
-SEOUL TOWER ช้อปปิ้งเมียงดง       
วันที่ห้า        ช้อปปิ้งย่านฮงแด - 934 King's cross cafe - ฮานีล ปาร์ค - ฮุนไดเอ้าเล็ท ร้านละลายเงินวอน
วันที่หก        ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง


อัตตราค่าบริการ 

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กอายุไม่เกิน2ปี ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
2-7 ตุลาคม 62 14,888 ไม่มีราคาเด็ก
Inf 5,000฿
 
 
 
4,500 25
4-9 ตุลาคม 62 14,888 4,500 25
9-14 ตุลาคม 62 18,888* 4,500 25
11-16 ตุลาคม 62 18,888* 4,500 25
16-21 ตุลาคม 62 15,888 4,500 25
18-23 ตุลาคม 62 17,888* 4,500 25
23-28 ตุลาคม 62 15,888 4,500 25
25-30 ตุลาคม 62 14,888 4,500 25
30ตุลาคม-4พฤศจิกายน 62 15,888 4,500 25
31ตุลาคม-5พฤศจิกายน 62 15,888 4,500 25
5-10 พฤศจิกายน 62 14,888 4,500 25
6-11 พฤศจิกายน 62 16,888 4,500 25
7-12 พฤศจิกายน 62 15,888 4,500 25
12-17 พฤศจิกายน 62 15,888 4,500 25
13-18 พฤศจิกายน 62 15,888 4,500 25
14-19 พฤศจิกายน 62 15,888 4,500 25
19-24 พฤศจิกายน 62 14,888 4,500 25
20-25 พฤศจิกายน 62 15,888 4,500 25
21-26 พฤศจิกายน 62 15,888 ไม่มีราคาเด็ก
Inf 5,000฿
 
4,500 25
26พฤศจิกายน–1ธันวาคม 62 15,888 4,500 25
27พฤศจิกายน–2ธันวาคม 62 16,888 4,500 25
28พฤศจิกายน–3ธันวาคม 62 15,888 4,500 25