ทัวร์ ญี่ปุ่นโตเกียว ฟูจิ 5วัน 3คืน

ทัวร์ ญี่ปุ่นโตเกียว ฟูจิ 5วัน 3คืน
ราคา: 15,888 บาท
รหัสทัวร์: JP IJP JXJ889 5D3N XJ

รหัสโปรแกรม : JP IJP JXJ889 5D3N XJ

กำหนดการเดินทาง
วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว
1 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X
เที่ยวบินที่  BKK-NRT  XJ600  23.55 - 08.00
2 สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – โรงแรมออนเซ็น
 
3 ขึ้นฟูจิชั้น5 – ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค (ทุ่งลาเวนเดอร์/ดอกไม้ตามฤดูกาล) – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ     
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อOption Tour   
5 นาริตะ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ
เที่ยวบิน NRT-DMK   XJ601 09.15 -14.00                        


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี
(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
 พักเดี่ยวเพิ่ม /
เดินทางท่านเดียว
ที่นั่ง หมายเหตุ
15-19 มิถุนายน 62 15,888  
 
Infant 7,000 บาท
(อายุไม่เกิน 2 ปี)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8,500 30  
18-22 มิถุนายน 62 15,888 8,500 30  
20-24 มิถุนายน 62 15,888 8,500 30  
22-26 มิถุนายน 62 15,888 8,500 30  
25-29 มิถุนายน 62 15,888 8,500 30  
29มิถุนายน-3กรกฎาคม 15,888 8,500 30  
2-6กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
3-7 กรกฎาคม 92 15,888 8,500 30  
4-8 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
6-10 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
9-13 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
10-14 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
11-15 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
12-16 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
13-17 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
16-20 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
17-21 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
18-22 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
20-24 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
23-27 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
24-28 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
25-29 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
26-30 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
27-31 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
30กรกฎาคม-3สิงหาคม 15,888 8,500 30  
31กรกฎาคม-4สิงหาคม 15,888 8,500 30  
1-5 สิงหาคม 62 15,888 8,500 30  
3-7 สิงหาคม 62 15,888 8,500 30  
6-10 สิงหาคม 62 15,888 8,500 30  
7-11 สิงหาคม 62 15,888 8,500 30  
8-12 สิงหาคม 62 15,888 8,500 30  
27-31 สิงหาคม 62 15,888 8,500 30  
28สิงหาคม-1กันยายน 15,888 8,500 30  
29สิงหาคม-2กันยายน 15,888 8,500 30  
31สิงหาคม-4กันยายน 15,888 8,500 30  
3-7 กันยายน 62 15,888 8,500 30  
4-8 กันยายน 62 15,888 8,500 30  
5-9 กันยายน 62 15,888 8,500 30  
7-11 กันยายน 62 15,888 8,500 30  
10-14 กันยายน 62 15,888 8,500 30  
11-15 กันยายน 62 15,888 8,500 30  
12-16 กันยายน 62 15,888 8,500 30  
14-18 กันยายน 62 15,888 8,500 30  
17-21 กันยายน 62 15,888 8,500 30  
18-22 กันยายน62 15,888 8,500 30  
19-23 กันยายน 62 15,888 8,500 30  
21-25 กันยายน 62 15,888 8,500 30  
24-28 กันยายน 62 15,888 8,500 30  
25-29 กันยายน 62 15,888 8,500 30  
26-30 กันยายน 62 15,888 8,500 30  
28กันยายน-2ตุลาคม62 15,888 8,500 30  <<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>