ทัวร์เวียดนาม ดาลัท สัมผัสเมืองโรแมนติก

ทัวร์เวียดนาม ดาลัท สัมผัสเมืองโรแมนติก
ทัวร์เวียดนาม ดาลัท สัมผัสเมืองโรแมนติก
ราคา: 7,900 บาท
รหัสทัวร์: VN BT VN01 3D2N VZ
รหัสโปรแกรม VN BT VN01 3D2N VZ

กำหนดการเดินทาง 

วันแรก       กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
วันที่สอง     นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-Clay Pot Village- ช้อปปิ้ง               ตลาดราตรีดาลัด

วันที่สาม     ดาลัด-หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด-กรุงเทพฯ


อัตตราค่าบริการ 
 
 
ตารางวันเดินทางราคาทัวร์ เวียดนาม ดาลัด 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว บิน VZ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
22 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500
29 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 24 8,900 8,900 7,900 2,500
06 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24 8,900 8,900 7,900 2,500
13 ก.ค.62 15 ก.ค.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500
17 ก.ค.62 19 ก.ค.62 24 7,900 7,900 6,900 2,500
31 ก.ค.62 02 ส.ค.62 24 7,900 7,900 6,900 2,500
07 ส.ค.62 09 ส.ค.62 24 7,900 7,900 6,900 2,500
10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24 10,900 10,900 9,900 2,500
24 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500
31 ส.ค.62 02 ก.ย.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500
07 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500
14 ก.ย.62 16 ก.ย.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500
21 ก.ย.62 23 ก.ย.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500
28 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500
05 ต.ค.62 07 ต.ค.62 24 10,900 10,900 9,900 2,500
19 ต.ค.62 21 ต.ค.62 24 10,900 10,900 9,900 2,500
23 ต.ค.62 25 ต.ค.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500