ทัวร์ฮ่องกง ดิสนี่แลนด์ 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนี่แลนด์ 3วัน 2คืน
ราคา: 16,900 บาท
รหัสทัวร์: HKG CU FUNNY HONGKONG DISNEYLAND 3D2N CX

รหัสโปรแกรม : HKG CU FUNNY HONGKONG DISNEYLAND 3D2N CX

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ชมวิววิคตอเรียพีค – หาดรีพัลส์เบย์ สักการะเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งเลดี้ มาร์เก็ต                     
วันที่ 2   สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว) หรือ เปลี่ยนไปขึ้นกระเช้านองปิงได้ฟรี 
วันที่ 3   วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – วัดชีหลิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก  – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ   


อัตราค่าบริการ

 
 
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว เที่ยวบิน
06 – 08 กรกฎาคม 2562 17,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX709 HKGBKK 22.25-00.20
12 – 14 กรกฎาคม 2562 17,900.- 5,900.- CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20
27 – 29 กรกฎาคม 2562
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)
21,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX709 HKGBKK 22.25-00.20
03 – 05 สิงหาคม 2562 17,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX709 HKGBKK 22.25-00.20
24 – 26 สิงหาคม 2562 17,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX709 HKGBKK 22.25-00.20
01 – 03 กันยายน 2562 16,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
08 – 10 กันยายน 2562 16,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
28 – 30 กันยายน 2562 17,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX709 HKGBKK 22.25-00.20
11 – 13 ตุลาคม 2562
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
21,900.- 6,900.- CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
13 – 15 ตุลาคม 2562
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
21,900.- 6,900.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
27 – 29 ตุลาคม 2562 19,900.- 6,900.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
:: ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก ::
 
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>