ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
ราคา: 51,990 บาท
รหัสทัวร์: EU CU EASY SCENIC 8D5N QR

รหัสโปรแกรม : EU CU EASY SCENIC 8D5N QR

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1   กรุงเทพ-โดฮา
วันที่ 2   ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ประตูชัย   
            พิพิธภัณฑ์ลูฟ – ช้อปปิ้งแกลอรี่ ลาฟาแยต
วันที่ 3   ปารีส – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์  วิลเลจ เอ้าท์เลท – ดิจอง
วันที่ 4   ดิจอง – ย่านเมืองเก่า – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจอง – จัตุรัสกลางเมือง – ลูเซิร์น –
            สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก –ชมเมืองหรือช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า
วันที่5   ลูเซิร์น – เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิต – ถ้ำน้ำแข็ง –
             สะพานแขวนทิตลิต – ลานหิมะ –  เอนเกลเบิร์ก – มิลาน
วันที่6    มิลาน – เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส – สะพานรีอัลโต – สะพานถอนหายใจ –
            จัตุรัสซานมาร์โค – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เมสเตร
 วันที่7   เมสเตร – มิลาน – ปราสาทสฟอร์เซสโก้ – ดูโอโม –
            แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 – ย่าน Via Montenapoleone  –
            ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา
วันที่8   โดฮา – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม
พักห้องเดี่ยว
::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิดราคาผู้ใหญ่::
14 – 21 ก.ค. 62 **วันอาสาฬหบูชา** 52,990 50,990 11,500
22 – 29 ก.ย. 62 51,990 49,990 11,500
11 – 18 ต.ค. 62 **วันคล้ายวันสวรรคต ร.9** 53,990 51,990 11,500
18 – 25 ต.ค.62 ** วันปิยะมหาราช** 53,990 51,990 11,500
** เด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ราคา 12,000 บาท**
 
ราคาข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 4,000 บาท

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>