ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ-เอเวอร์แลนด์-ซูวอน-โซล 6วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ-เอเวอร์แลนด์-ซูวอน-โซล 6วัน3คืน
ราคา: 12,888 บาท
รหัสทัวร์: KR ITV KXJ19 6D3N XJ


รหัสโปรแกรม KR ITV KXJ19 6D3N XJ 

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง)
วันที่สอง
      เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน) เกาะนามิ -Soyanggang Sky Walk - ป้อมปราการฮวาซอง
วันที่สาม       วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - LED Rose Garden - ตลาดทงแดมุน
วันที่สี่            พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ใสชุดฮันบก-พระราชวังเคียงบ็อค-SEOUL TOWER - เมียงดง
วันที่ห้า         ช้อปปิ้งย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET- หมู่บ้านเทพนิยาย – อินชอนไชน่าทาวน์ SUPER MARKET
วันที่หก        ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
   


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กอายุไม่เกิน2ปี ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
5-10 มิถุนยน 62 12,888
ไม่มีราคาเด็ก
Inf 5,000฿
 
4,500 25
12-17 มิถุนายน 62 13,888 4,500 25
19-24 มิถุนายน 62 13,888 4,500 25
26มิถุนายน-1กรกฎาคม 62 13,888 4,500 25
3-8 กรกฎาคม 62 14,888 4,500 25
10-15 กรกฎาคม 62 15,888 4,500 25
12-17 กรกฎาคม 62 20,888 4,500 25
17-22 กรกฎาคม 62 15,888 4,500 25
24-29 กรกฎาคม 62 14,888 4,500 25
26-31 กรกฎาคม 62 20,888 4,500 25
7-12 สิงหาคม 62 16,888 4,500 25
14-19 สิงหาคม 62 13,888 4,500 25
21-26 สิงหาคม 62 14,888 4,500 25
28สิงหาคม-2กันยายน62 14,888 4,500 25
4-9 กันยายน 62 14,888 4,500 25
11-16 กันยายน 62 14,888 4,500 25
18-23 กันยายน 62 14,888 4,500 25
25-30 กันยายน 62 14,888 4,500 25
27กันยายน-2ตุลาคม 62 14,888 4,500 25
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>