ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ญาจาง

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ญาจาง
ราคา: 11,999 บาท
รหัสทัวร์: VN GS25 DAD01 4D3N PG 4D3N


รหัสโปรแรม VN GS25 DAD01 4D3N PG 4D3N

กำหนดการเดินทาง 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร
วันที่สอง ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้ง – เมืองเว้ – ร้านไม้ไผ่ – วัดเทียนมู่ – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม                                                                            
วันที่สาม พระราชวังเว้ – ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์ – อุโมงค์เก็บไวน์ – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – สะพานทอง                                                                                                                            
วันที่สี่ สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเค – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
                                     


อัตราค่าบริการ
เดือนกันยายน-ธันวาคม ราคาเริ่มต้นเพียง 11,999 บาท<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>