ทัวร์มัลดีฟส์ Safari Island แพ็คเกจไม่รวมตั๋ว

ทัวร์มัลดีฟส์ Safari Island แพ็คเกจไม่รวมตั๋ว
ราคา: 31,000 บาท
รหัสทัวร์: MD PRD VL Safari Island แพ็คเกจไม่รวมตั๋ว
SAFARI ISLAND RESORT AND SPA
BY SEAPLANE 30 MINUTE + ALL INCLUSIVE
รีสอร์ทนี้อนุญาตให้เด็ก พักห้องกลางน้ำได้
แพ็คเกจโปรโมชั่นนี้ สามารถเดินทางด้วยตนเองทุกวัน
***โปรโมชั่นอัพเดทวันที่ 31 ตุลาคม 2561***
** จองภายใน 31 ตุลาคม 2562 **

สายการบินที่นิยมเดินทาง
สายการบินบางกอก แอร์เวย์ ออกเดินทางทุกวัน
ออกเดินทาง     PG 711  กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)  09.30-11.45
เดินทางกลับ    PG 712   มาเล่ (มัลดีฟส์)– กรุงเทพฯ   12.40-19.05
สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ ออกเดินทางทุกวัน ต่อเครื่องที่เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา
ออกเดินทาง    UL403    กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา)          09.00 - 10.50
ต่อเครื่อง        UL115    โคลอมโบ(ศรีลังกา) – มาเล่(มัลดีฟส์)  13.35 - 14.30 

เดินทางกลับ    UL104  มาเล่ (มัลดีฟส์)– โคลอมโบ(ศรีลังกา) 20.35 - 22.35
ต่อเครื่อง        UL402  โคลอมโบ(ศรีลังกา) – กรุงเทพฯ       01.15 - 06.15 (วันรุ่งขึ้น)
สายการบินแอร์เอเชีย ออกเดินทางทุกวัน
ออกเดินทาง    FD175  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล่ (มัลดีฟส์)  09.25 - 11.50
เดินทางกลับ    FD176  มาเล่ (มัลดีฟส์)– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)   12.35 - 19.05
หรือ
ออกเดินทาง    FD177  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล่ (มัลดีฟส์) 20.00 - 22.15
เดินทางกลับ    FD178  มาเล่ (มัลดีฟส์)– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)  23.10 - 05.40

กำหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) 
วันที่สอง (สาม) ของการเดินทาง  มัลดีฟส์
วันที่สาม(สี่)ของการเดินทาง  มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ 
** จองภายใน 31 ตุลาคม 2562 **