ทัวร์มัลดีฟส์ SIX SENSES LAAMU (ไม่รวมตั๋ว)

ทัวร์มัลดีฟส์ SIX SENSES LAAMU (ไม่รวมตั๋ว)
ราคา: 51,300 บาท
รหัสทัวร์: MD PRD VL SIX SENSES LAAMU (ไม่รวมตั๋ว)
Six Senses Laamu 2018 – 2019
รีสอร์ทนี้อนุญาตให้เด็ก พักห้องกลางน้ำได้
แพ็คเกจโปรโมชั่นนี้ สามารถเดินทางด้วยตนเองทุกวัน
ซื้อมื้ออาหาร Half board...อัพเกรดเป็น Full board ฟรี !!
 
สายการบินที่นิยมเดินทาง
สายการบินบางกอก แอร์เวย์ ออกเดินทางทุกวัน
ออกเดินทาง    PG 711   กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)    09.30 - 11.45
เดินทางกลับ    PG 712   มาเล่ (มัลดีฟส์)– กรุงเทพฯ     12.40 - 19.05
สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ ออกเดินทางทุกวัน ต่อเครื่องที่เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา
ออกเดินทาง    UL403    กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา)    09.00 - 10.50
ต่อเครื่อง         UL115    โคลอมโบ(ศรีลังกา) – มาเล่(มัลดีฟส์)       13.35  - 14.30 
เดินทางกลับ    UL104    มาเล่ (มัลดีฟส์)– โคลอมโบ(ศรีลังกา)       20.35  -  22.35
ต่อเครื่อง         UL402   โคลอมโบ(ศรีลังกา) – กรุงเทพฯ             01.15  -  06.15 (วันรุ่งขึ้น)
สายการบินแอร์เอเชีย ออกเดินทางทุกวัน
จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์
ออกเดินทาง    FD175     กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล่ (มัลดีฟส์)           09.25 - 11.50
เดินทางกลับ    FD176    มาเล่ (มัลดีฟส์)– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)           12.35 - 19.05
อังคาร พฤหัสบดี เสาร์
ออกเดินทาง    FD177   กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล่ (มัลดีฟส์)           20.00 - 22.15
เดินทางกลับ    FD178  มาเล่ (มัลดีฟส์)– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)           23.10 - 05.40
กำหนดวันเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) 
วันที่สอง(สาม)ของการเดินทาง  มัลดีฟส์
วันที่สี่ของการเดินทาง  มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ
 
6 มกราคม – 20 เมษายน 2019
Room Type 4 Nights
ราคาท่านละ (THB)
Extra Adults
ราคาท่านละ
Child 2-11 ปี
ราคาท่านละ
Lagoon Water Villa 78,000 34,000 16,510
Lagoon Beach Villa 79,000 34,000 16,510
Ocean Water Villa 85,000 34,000 16,510
Ocean Beach Villa 86,000 34,000 16,510
Laamu Water Villa 88,000 34,000 16,510
Ocean Beach Villa with Pool 102,000 34,000 16,510
Ocean Water Villa with Pool 114,000 34,000 16,510
Laamu Water Villa with Pool 124,000 34,000 16,510
                        
6 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2019
Room Type 4 Nights
 (THB)
Extra Adults
ราคาท่านละ
Child 2-11 ปี
ราคาท่านละ
Lagoon Water Villa 56,000 34,000 16,510
Lagoon Beach Villa 58,000 34,000 16,510
Ocean Water Villa 60,000 34,000 16,510
Ocean Beach Villa 63,000 34,000 16,510
Laamu Water Villa 64,000 34,000 16,510
Ocean Beach Villa with Pool 83,000 34,000 16,510
Ocean Water Villa with Pool 88,000 34,000 16,510
Laamu Water Villa with Pool 93,000 34,000 16,510
  • ออาหาร Half Board ฟรี !! อัพเกรดมื้ออาหารเป็น Full boad
      ชำระเพิ่มท่านละ 2,100 บาท/ท่าน/คืน