ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรี NGONG PING 4วัน3คืน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรี NGONG PING 4วัน3คืน
ราคา: 23,900 บาท
รหัสทัวร์: HK PHD A380 4D3N EK


รหัสโปรแกรมทัวร์ : HK PHD A380 4D3N EK    
           

สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VANETIAN"
เกาะลันเตา  ขึ้นกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วัดเจ้าแม่กวนอิม 

ซากวิหารโบสถ์เซ็นพอลล์   ช๊อปปิ้งเซนาโดสแควร์  
นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว

ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT
สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน


กำหนดการเดินทาง
วันแรก        กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT - อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท
วันที่สอง     (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพัสเบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ –  วัดแชกงหมิว – กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต 
วันที่สาม      ฮ่องกง –  มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นพอลล์ - เซนาโดสแควร์ - THE VENETIAN  
วันที่สี่          มาเก๊า – ฮ่องกง - ช้อปปิ้งนาธาน  –  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
10-13 พฤศจิกายน 2561 23,900 9,000
17-20 พฤศจิกายน 2561 23,900 9,000
24-27 พฤศจิกายน 2561 23,900 9,000
2-5  ธันวาคม 2561 23,900 9,000
6-9  ธันวาคม 2561 23,900 9,000
9-12  ธันวาคม 2561 23,900 9,000
15-18  ธันวาคม 2561 23,900 9,000
22-25  ธันวาคม 2561 26,900 12,000
24-27  ธันวาคม 2561 26,900 12,000
25-28  ธันวาคม 2561 26,900 12,000
27-30  ธันวาคม 2561 26,900 12,000
28-31  ธันวาคม 2561 26,900 12,000
5-8  มกราคม  2562 23,900 9,000
12-15  มกราคม  2562 23,900 9,000
19-22  มกราคม  2562 23,900 9,000
26-29  มกราคม  2562 23,900 9,000
9-12  กุมภาพันธ์  2562 23,900 9,000
16-19  กุมภาพันธ์  2562 23,900 9,000
23-26  กุมภาพันธ์  2562 23,900 9,000

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>