ทัวร์จีน มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน

ทัวร์จีน มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน
ราคา: 8,888 บาท
รหัสทัวร์: CN GO FD760 3D2N FD


หัสโปรเเกรม : ​CN GO FD760 3D2N FD
  • เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่
  • ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
  • ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง
  • ช้อปปิ้งตลาดมาบุญครองเซินเจิ้น “หล่อหวู่
  • ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า
  • ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
กำหนดการเดินทาง
วันแรก           กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่-เซินเจิ้น
วันที่สอง         เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอวู่-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)
วันที่สาม         จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-มาเก๊า-กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
19-21ตุลาคม 2561 8,888.- 4,000.-
20-22ตุลาคม 2561 8,888.- 4,000.-
21-23ตุลาคม 2561 8,888.- 4,000.-
26-28ตุลาคม 2561 8,888.- 4,000.-
27-29ตุลาคม 2561 8,888.- 4,000.-
02-04พฤศจิกายน 2561 8,888.- 4,000.-
03-05พฤศจิกายน 2561 8,888.- 4,000.-
09-11พฤศจิกายน 2561 8,888.- 4,000.-
10-12พฤศจิกายน 2561 8,888.- 4,000.-
16-18พฤศจิกายน 2561 8,888.- 4,000.-
17-19พฤศจิกายน 2561 8,888.- 4,000.-
23-25พฤศจิกายน 2561 8,888.- 4,000.-
24-26พฤศจิกายน 2561 8,888.- 4,000.-
01-03ธันวาคม 2561 8,888.- 4,000.-
07-09ธันวาคม 2561 7,888.- 4,000.-
08-10ธันวาคม 2561 12,888.- 6,000.-
14-16ธันวาคม 2561 8,888.- 4,000.-
15-17ธันวาคม 2561 8,888.- 4,000.-
21-23ธันวาคม 2561 8,888.- 4,000.-
22-24ธันวาคม 2561 8,888.- 4,000.-
29-31ธันวาคม 2561 12,888.- 6,000.-
30ธ.ค.-01ม.ค.2562 12,888.- 6,000.-
31ธ.ค.-02ม.ค.2562 12,888.- 6,000.-

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>