ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง กุ้ยโจว 5วัน4คืน

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง กุ้ยโจว 5วัน4คืน
ราคา: 22,888 บาท
รหัสทัวร์: CN GO CZ606 5D4N CZ

รหัสโปรแกรม : CN GO CZ606 5D4N CZ
กำหนดการเดินทาง
วันแรก   
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-จางเจียเจี้ย (สนามบินเฮอฮวา)-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน

วันที่สอง    ฟ่งหวง-เมืองถงเหริน-หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว-เขาฝานจิ้ง (รวมกระเช้า+รถราง)
วันที่สาม   
 เมืองถงเหริน-จางเจียเจี้ย-สวนวัฒนธรรมถู่เจีย
วันที่สี่        ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
วันที่ห้า      เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถนนคนเดินซีปู้-จางเจียเจี้ย (สนามบินเฮอฮวา)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ (2-3 ท่าน/ห้อง) ราคาพักเดียว
วันที่ 10-14 พ.ย. 61 22,888 4,500
วันที่ 17-21 พ.ย. 61 22,888 4,500
วันที่ 24-28 พ.ย. 61 22,888 4,500
วันที่ 22-26 ธ.ค. 61 22,888 4,500
วันที่ 29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค.62 26,888 4,500

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>