ทัวร์จีน คุนหมิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน5คืน

ทัวร์จีน คุนหมิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน5คืน
ราคา: 24,888 บาท
รหัสทัวร์: CN GO TG004 6D5N TG


รหัสโปรเเกรม : ​CN GO TG004 6D5N TG
ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
ชมเมืองโบราณลี่เจียง...เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
พิชิต 2 ภูเขาหิมะ หุบเขาสีน้ำเงิน
ชมวัดลามะ...จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต
เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน
ถ่ายรูป...น้ำตกใหญ่ยักษ์กว้างถึง 400 เมตร และมีความสูงกว่า 12.5 เมตร ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์
ตื่นตาตื่นใจกับแสงสี  การร้องรำของชาวเผ่าท้องถิ่น...โชว์ลี่สุ่ยจินซา

กำหนดการเดินทาง
วันแรก          กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณถูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-ต้าหลี่
วันที่สอง       หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เจดีย์สามองค์(ผ่านชม)-แชงกรีล่า
                    -โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง(ผ่านชม)-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า
วันที่สาม       หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-โชว์ลี่สุ่ยจินซา
วันที่สี่           ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) -อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรหยก-สาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่
วันที่ห้า         ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง
วันที่หก         ร้านบัวหิมะ-สวนน้ำตก-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรถูมิ)

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
วันที่ 23-28 พ.ย. 61 24,888.- 6,000.-
วันที่ 30 พ.ย. – 05 ธ.ค.  61 27,888.- 6,000.-
วันที่ 01-06 ธ.ค. 61 27,888.- 6,000.-
วันที่ 05-10 ธ.ค. 61 27,888.- 6,000.-
วันที่ 14-19 ธ.ค. 61 25,888.- 6,000.-
วันที่ 21-26 ธ.ค. 61 25,888.- 6,000.-
วันที่ 27 ธ.ค. 61 -01 ม.ค. 62 30,888.- 6,000.-
วันที่ 30 ธ.ค. 61- 04 ม.ค. 62 30,888.- 6,000.-
วันที 31 ธ.ค. 61- 05 ม.ค. 62 30,888.- 6,000.-
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>