ทัวร์เกาหลี ตามรอยโอปป้าสุดที่รัก 5วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี ตามรอยโอปป้าสุดที่รัก 5วัน3คืน
ราคา: 24,900 บาท
รหัสทัวร์: KR CU EASY KOREA IN LOVE 5D3N LJ

รหัสโปรแกรม: KR CU EASY KOREA IN LOVE 5D3N LJ
กำหนดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง อินชอน – หมู่บ้านอังกฤษ English Village – สวนสนุกร้างยงมาแลนด์ – โซลทาวเวอร์
วันที่สาม COSMETIC SHOP – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ – ลอตเต้ อควาเรียม – ทงแดมุน
วันที่สี่ KBS HALL – SM COEX MALL – JYP BUILDING – CUBE BUILDING – ดิวตี้ฟรี – เมียงดง
วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ช้อปปิ้งย่านฮงแด – พิพิธภัณฑ์ภาพถ่าย 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ


 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
( พักห้องละ 2 – 3 ท่าน )
พักเดี่ยว
11 – 15 กันยายน 2561 24,900.- 5,500.-
*** ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก ***
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 8,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 15,900 บาท<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>