ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ 2วัน1คืน

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ 2วัน1คืน
ราคา: 6,900 บาท
รหัสทัวร์: MM BT MMR014 2D1N DD

รหัสโปรแกรม : MM BT MMR014 2D1N DD

 
กำหนดการเดินทาง
วันแรก           กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง- เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - 
                     
เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล – พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง
วันที่สอง        ย่างกุ้ง – เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง –
                     ตลาดสก็อตอัตราค่าบริการ

 
เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง
ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
24 ก.ค.61 25 ก.ค.61 6,900 6,900 5,900 2,000
31 ก.ค.61 1 ส.ค.61 6,900 6,900 5,900 2,000
7 ส.ค.61 8 ส.ค.61 6,900 6,900 5,900 2,000
14 ส.ค.61 15 ส.ค.61 6,900 6,900 5,900 2,000
21 ส.ค.61 22 ส.ค.61 6,900 6,900 5,900 2,000
28 ส.ค.61 29 ส.ค.61 6,900 6,900 5,900 2,000
4 ก.ย.61 5 ก.ย.61 6,900 6,900 5,900 2,000
11 ก.ย.61 12 ก.ย.61 6,900 6,900 5,900 2,000
18 ก.ย.61 19 ก.ย.61 6,900 6,900 5,900 2,000
25 ก.ย.61 26 ก.ย.61 6,900 6,900 5,900 2,000
 <<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>