ทัวร์เกาหลี ซูเปอร์เอ็ก 6วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี ซูเปอร์เอ็ก 6วัน3คืน
ราคา: 12,888 บาท
รหัสทัวร์: KR IJP KXJ12 6D3N XJ

รหัสโปรแกรม : KR IJP KXJ12 6D3N XJ
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
วันที่สอง อินชอน เกาะนามิ ซูวอน ป้มฮวาซอง
วันที่สาม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) กิมจิแลนด์ ใส่ชุด“ฮันบก” COSMETIC SHOP SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) TEDDY BEAR MUSUEM ช้อปปิ้งทงแดมุน
วันที่สี่ ศูนย์โสมรัฐบาล RED PINE บลูเฮาส์ พระราชวังเคียงบ็อค พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง DUTY FREE ช้อปปิ้งเมียงดง
วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู AMETHYEST FACTORY ช้อปปิ้ง ย่านฮงอิค PAJU ENGLISH VILLAGE Paju Premium Outlet SUPER MARKET ท่าอากาศยานอินชอน 
วันที่หก ท่าอากาศยานอินชอน ท่าอากาศยานดอนเมือง



อัตราค่าบริการ


 
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว
13 - 18 Jul 2018 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500
20 - 25 Jul 2018 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500
25 - 30 Jul 2018 18,888 18,888 18,888 5,000 4,500
01 - 06 Aug 2018 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500
08 - 13 Aug 2018 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500
10 - 15 Aug 2018 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500
22 - 27 Aug 2018 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500
29 Aug - 03 Sep 2018 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500
05 - 10 Sep 2018 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500
12 - 17 Sep 2018 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500
19 - 24 Sep 2018 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500
28 Sep - 03 Oct 2018 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500



<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>