ทัวร์บาหลี เที่ยวอย่างมีสไตล์ บินอย่างมีระดับ 4วัน3คืน

ทัวร์บาหลี เที่ยวอย่างมีสไตล์ บินอย่างมีระดับ 4วัน3คืน
ราคา: 22,900 บาท
รหัสทัวร์: BL BT BALI01 4D3N TG


รหัสโปรแกรม : BL BT BALI01 4D3N TG

กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพ - บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู - หาดจิมบารัน
 
วันที่สอง      วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี - ปุระเบซากิห์ - วัดเลมพูยางค์

วันที่สาม      บาหลีสวิงค์ - กาแฟจากขี้ชะมด - วัดบราตัน - วิหารทานาต์ลอต - ระบำเกอจัก 

วันที่สี่          หาดคารามาส - ร้านกฤษณา - สนามบิน  - กรุงเทพ 

อัตราค่าบริการ

 
วันเดินทางราคา มหัศจรรย์...บาหลี บินดี พักดี 4 ดาว (TG) 4วัน 3 คืน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟท์บิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
01 พ.ย. 61 04 พ.ย. 61 TG431/TG432 22,900 22,500 21,900 4,000
08 พ.ย. 61 11 พ.ย. 61 TG431/TG432 22,900 22,500 21,900 4,000
15 พ.ย. 61 18 พ.ย. 61 TG431/TG432 22,900 22,500 21,900 4,000
06 ธ.ค. 61 09 ธ.ค. 61 TG431/TG432 22,900 22,500 21,900 4,000
12 ธ.ค. 61 16 ธ.ค. 61 TG431/TG432 22,900 22,500 21,900 4,000
20 ธ.ค. 61 23 ธ.ค. 61 TG431/TG432 23,900 23,500 22,900 4,000
27 ธ.ค. 61 30 ธ.ค. 61 TG431/TG432 25,900 25,500 24,900 4,000
28 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 61 TG431/TG432 25,900 25,500 24,900 4,000
29 ธ.ค. 61 01 ม.ค. 62 TG431/TG432 25,900 25,500 24,900 4,000
30 ธ.ค. 61 02 ม.ค. 62 TG431/TG432 25,900 25,500 24,900 4,000
07 ก.พ. 62 10 ก.พ. 62 TG431/TG432 22,900 22,500 21,900 4,000


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>