ทัวร์อิตาลี เที่ยวครบ เที่ยวคุ้ม ไม่มีวันอิสระ 7วัน4คืน

ทัวร์อิตาลี เที่ยวครบ เที่ยวคุ้ม ไม่มีวันอิสระ 7วัน4คืน
ราคา: 42,888 บาท
รหัสทัวร์: ITL ZG MXP03 7D4N EY

รหัสโปรแกรม: ITL ZG MXP03 7D4N EY
กำหนดการเดินทาง
วันแรก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองมิลาน - ศูนย์การค้า แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 - ซานตา มาเรีย เดลเล กราเซีย - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - เมืองเวโรนา - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสเออร์เบ - วังเก่า - น้ำพุมาดอนน่า แห่งเวโรนา - โรมัน อารีน่า - บ้านของจูเลียต
วันที่สาม เมืองเวโรน่า - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - เกาะเวนิส - สะพานถอนหายใจ - วังดอดจ์ - จัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค - เมืองโบโลญญ่า - จัตุรัสมัจโจเล่ - โบสถ์ซานเปโตรนิโอ - ศาลาว่าการเมือง - ลานน้ำพุเทพเนปจูน - อาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา
วันที่สี่ เมืองโบโลญญ่า -เมืองปิซ่า - จัตุรัส เปียซซา เดล ดูโอโม - หอพิธีเจิมน้ำมนต์ - มหาวิหารดูโอโม - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - เมืองเลคซิโอ - เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท
วันที่ห้า เมืองฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - สะพานเวคคิโอ - เมืองโรม 
วันที่หก เมืองโรม - กลุ่มโรมันฟอรัม - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ท่าอากาศยานนานาชาติโรมเลโอนาร์โดดาวินชี ฟิอูมิชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาลี - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วัดที่เจ็ด ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อัตราค่าบริการ


 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
07 - 13 สิงหาคม 2561 07AUG EY405 BKK-AUH 18.25-22.00
08AUG EY81 AUH-MXP 02.45-07.30
12AUG EY84 FCO-AUH 22.00-05.50
13AUG EY404 AUH-BKK 10.20-20.10
47,888 47,888 46,888 8,000 27,888
11 - 17 กันยายน 2561 11SEP EY405 BKK-AUH 18.25-22.00
12SEP EY81 AUH-MXP 02.45-07.30
16SEP EY84 FCO-AUH 22.00-05.50
17SEP EY408 AUH-BKK 08.50-18.25
43,888 43,888 42,888 8,000 26,888
10 - 16 ตุลาคม 2561 10OCT EY405 BKK-AUH 18.25-22.00
11OCT EY81 AUH-MXP 02.45-07.30
15OCT EY84 FCO-AUH 22.00-05.50
16OCT EY408 AUH-BKK 08.50-18.25
47,888 47,888 46,888 8,000 27,888
 
18 – 24 ตุลาคม 2561

 
18OCT EY405 BKK-AUH 18.25-22.00
19OCT EY81 AUH-MXP 02.45-07.30
23OCT EY84 FCO-AUH 22.00-05.50
24OCT EY408 AUH-BKK 08.50-18.25
45,888 45,888 44,888 8,000 27,888
20 - 26 ตุลาคม 2561 20OCT EY405 BKK-AUH 18.25-22.00
21OCT EY81 AUH-MXP 02.45-07.30
25OCT EY84 FCO-AUH 22.00-05.50
26OCT EY408 AUH-BKK 08.50-18.25
45,888 45,888 44,888 8,000 26,888
18 - 24 พฤศจิกายน 2561 18NOV EY401 BKK-AUH 20.10-00.05
19NOV EY81 AUH-MXP 02.45-07.30
23NOV EY84 FCO-AUH 22.00-05.50
24NOV EY408 AUH-BKK 08.55-18.05
44,888 44,888 43,888 8,000 25,888
 
24 – 30 พฤศจิกายน 2561

 
24NOV EY405 BKK-AUH 18.05-22.05
25NOV EY81 AUH-MXP 02.50-07.00
29NOV EY84 FCO-AUH 22.00-06.50
30NOV EY408 AUH-BKK 08.55-18.05
42,888 42,888 41,888 8,000 25,888
04 - 10 ธันวาคม 2561 04DEC EY405 BKK-AUH 18.05-22.05
05DEC EY81 AUH-MXP 02.50-07.00
09DEC EY84 FCO-AUH 22.00-06.50
10DEC EY408 AUH-BKK 08.55-18.05
45,888 45,888 44,888 8,000 25,888
08 - 14 ธันวาคม 2561 08DEC EY405 BKK-AUH 18.05-22.05
09DEC EY81 AUH-MXP 02.50-07.00
13DEC EY84 FCO-AUH 22.00-06.50
14DEC EY408 AUH-BKK 08.55-18.05
46,888 46,888 45,888 8,000 26,888
22 - 28 ธันวาคม 2561 22DEC EY405 BKK-AUH 18.05-22.05
23DEC EY81 AUH-MXP 02.50-07.00
27DEC EY84 FCO-AUH 22.00-06.50
28DEC EY408 AUH-BKK 08.55-18.05
49,888 49,888 48,888 8,000 25,888
30 ธ.ค. – 05 ม.ค. 2562 30DEC EY401 BKK-AUH 20.10-00.05
31DEC EY81 AUH-MXP 02.50-07.00
04JAN EY84 FCO-AUH 22.00-06.50
05JAN EY408 AUH-BKK 08.55-18.05
57,888 57,888 56,888 9,000 27,888


 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>