ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5วัน4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5วัน4คืน
ราคา: 23,888 บาท
รหัสทัวร์: JP TTN TR11 OSAKA TAKAYAMA KKYOTO 5D4N TR


รหัสสินค้า : JP TTN TR11 OSAKA TAKAYAMA KKYOTO 5D4N TR

กำหนดการเดินทาง
วันแรก            กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง         ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ – คามิโคจิ –สะพานคัปปา - นาโกย่า –ซาคาเอะ
วันที่สาม         อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต
                       – วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้
วันที่สี่             เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย
                      - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ห้า           ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ
                      – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
04-08 กรกฎาคม 2561 26,888.- 8,900
11-15 กรกฎาคม 2561 26,888.- 8,900
18-22 กรกฎาคม 2561 25,888.- 8,900
01-05 สิงหาคม 2561 26,888.- 8,900
08-12 สิงหาคม 2561 26,888.- 8,900
15-19 สิงหาคม 2561 26,888.- 8,900
22-26 สิงหาคม 2561 26,888.- 8,900
29 สิงหาคม-02 กันยายน 2561 26,888.- 8,900
12-16 กันยายน 2561 26,888.- 8,900

 


 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>