ทัวร์มาเลเเซีย คาเมรอน กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจยา 3วัน2คืน

ทัวร์มาเลเเซีย คาเมรอน กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจยา 3วัน2คืน
ราคา: 8,998 บาท
รหัสทัวร์: MY IJP MH23 3D2N MH

รหัสโปรแกรม : MY IJP MH23 3D2N MH

กำหนดการเดินทาง

วันแรก          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอนไฮส์แลนด์
วันที่สอง       คาเมรอน  Lavender Graden  น้ำตกอีกกานด้า  Genting Outlet  เก็นติ้งไฮส์แลนด์
วันที่สาม       เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา   สนามบิน KLIA-สนามบินสุวรรณภูมิ


อัตราค่าบริการ

 
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก
2-11 ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม จำนวน
22-24 มิ.ย. 9,998  
 
 
 
 
ไม่มีราคาเด็ก
INF 5,000฿
2,500 25
29 มิ.ย.-1ก.ค. 9,998 2,500 25
6-8 ก.ค. 8,998 2,500 25
13-15 ก.ค. 9,998 2,500 25
20-22 ก.ค. 9,998 2,500 25
27-29 ก.ค. 11,998 2,500 25
28-30 ก.ค. 11,998 2,500 25
3-5 ส.ค. 8,998 2,500 25
10-12 ส.ค. 9,998 2,500 25
11-13 ส.ค. 10,998 2,500 25
31 ส.ค.-2 ก.ย. 8,998 2,500 25
7-9 ก.ย. 9,998 2,500 25
14-16 ก.ย. 9,998 2,500 25
21-23 ก.ย. 9,998 2,500 25
28-30 ก.ย. 9,998 2,500 25
5-7 ต.ค. 9,998 2,500 25
12-14 ต.ค. 9,998 2,500 25
19-21 ต.ค. 9,998 2,500 25
26-28 ต.ค. 9,998 2,500 25
2-4 พ.ย. 9,998 2,500 25
9-11 พ.ย. 9,998  
 
ไม่มีราคาเด็ก
INF 5,000฿
2,500 25
16-18 พ.ย. 9,998 2,500 25
8-10 ธ.ค. 10,998 2,500 25
14-16 ธ.ค. 10,998 2,500 25
21-23 ธ.ค. 11,998 2,500 25
29-31 ธ.ค. 11,998 2,500 25
30 ธ.ค.-1ม.ค. 13,998 2,500 25
31 ธ.ค.-2ม.ค. 13,998 2,500 25


 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>