ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 6วัน4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 6วัน4คืน
ราคา: 30,888 บาท
รหัสทัวร์: JP TTN XJ49 HOKKAIDO FURANO 6D45N


รหัสโปรแกรม : JP TTN XJ49 HOKKAIDO FURANO 6D45N
เทศกาลดอกไม้ ฤดูแห่ง ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม
ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ
สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน
สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
เยี่ยมชมหอนาฬิกา ตลาดปลา ช้อปปิ้งจุใจ ณ ทานุกิโคจิ และซูซูกิโนะ
เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด
พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู +++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

กำหนดการเดินทาง
วันแรก             สนามบินนานาชาติดอนเมือง 
วันที่สอง          สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ
                       – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์
วันที่สาม          สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – โรงงานชีสฟูราโน่ – พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า
                       - น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - อิออน ทาวน์
วันที่สี่             
เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
                       – ร้านสินค้ามือสอง – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
วันที่ห้า           
ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตชุยเอาเล้ตท์ – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
                      - ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ - ถนนทานุกิโคจิ
วันที่
หก            สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
22-27 มิถุนายน 2561 33,888.- 9,000
25-30 มิถุนายน 2561 32,888.- 9,000
29 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2561 36,888.- 9,000
02-07 กรกฎาคม 2561 36,888.- 9,000
06-11 กรกฎาคม 2561 38,888.- 9,000
09-14 กรกฎาคม 2561 38,888.- 9,000
13-18 กรกฎาคม 2561 38,888.- 9,000
16-21 กรกฎาคม 2561 38,888.- 9,000
20-25 กรกฎาคม 2561 38,888.- 9,000
23-28 กรกฎาคม 2561 38,888.- 9,000
27 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561 38,888.- 9,000
30 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2561 38,888.- 9,000
03-08 สิงหาคม 2561 35,888.- 9,000
06-11 สิงหาคม 2561 37,888.- 9,000
10-15 สิงหาคม 2561 38,888.- 9,000
13-18 สิงหาคม 2561 36,888.- 9,000
17-22 สิงหาคม 2561 34,888.- 9,000
20-25 สิงหาคม 2561 34,888.- 9,000
24-29 สิงหาคม 2561 34,888.- 9,000
27 สิงหาคม-01 กันยายน 2561 30,888.- 9,000
31 สิงหาคม-05 กันยายน 2561 34,888.- 9,000
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>