ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โทยะ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โทยะ 5วัน 3คืน
ราคา: 31,900 บาท
รหัสสินค้า: JP IJP XJ95 HOKKAIDO 5D3N
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : JP IJP XJ95 HOKKAIDO 5D3N
พักออนเซ็นทะเลสาบโทยะ 1คืน ซัปโปโร 2คืน พาเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันฟรีเดย์                                                                                                                              บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด+BBQ Yakiniku เครื่งดื่มเบียร์ไวน์ ไม่อั้น +บุฟเฟ่ต์เมล่อน

กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง
     กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง     สนามบินนิวชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – กระเช้าอุสุซัง – ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟาร์มหมีสี
                  น้ำตาล - จุดชมวิวไซโล – ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น 
วันที่สาม     โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลต –
                  ร้าน Alexander ดิวตี้ฟรี - ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ

วันที่สี่         ซัปโปโร - ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์ - ฟาร์มชิกิไซโนะโอกะ - เมืองบิเอะ –
                  Patchwork road – บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond – ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ           
วันที่ห้า       ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง                  


อัตราค่าบริการ                        
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี
ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยว ที่นั่ง หมายเหตุ
30 มิ.ย. - 4ก.ค. 61 33,900  
 
 
ราคาเด็กอายุไม่เกิน2 ปี(Infant) 7,000 บาท
 
8,500 34  
5 - 9 ก.ค. 61 35,900 8,500 34  
7 - 11 ก.ค. 61 35,900 8,500 34  
14 - 18 ก.ค.61 37,900 8,500 34  
21 - 25 ก.ค. 61 37,900 8,500 34  
28 ก.ค. - 1 ส.ค. 61 37,900 8,500 34  
4 - 8 ส.ค. 61 34,900 8,500 34  
9 - 13 ส.ค. 61 38,900 8,500 34  
18 - 22 ส.ค. 61 33,900 8,500 34  
25 - 29 ส.ค. 61 34,900 8,500 34  
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 61 33,900 8,500 34  
1 - 5 ก.ย. 61 33,900 8,500 34  
8 - 12 ก.ย. 61 32,900 8,500 34  
13 - 17 ก.ย. 61 31,900 8,500 34  
15 - 19 ก.ย. 61 33,900 8,500 34  
22 - 26 ก.ย. 61 32,900 8,500 34  
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 61 32,900 8,500 34  

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>