ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ซัมเมอร์เซล ลดทั้งเกาะ 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ซัมเมอร์เซล ลดทั้งเกาะ 3วัน2คืน
ราคา: 15,888 บาท
รหัสสินค้า: HK IJP HCX12 3D2N CX
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม: HK IJP HCX12 3D2N CX 
กำหนดการเดินทาง
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง – สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน –นั่งกระเช้านองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท
วันที่สอง วัดหวังต้าเซียน -วัดแซงเก็นหมิว-ช้อปปิ้งนาธาน-Avenue of Stare & Symphony of light
วันที่สาม วิคตอเรียพีค-หาดรีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-วัดหม่านโหมว-causeway bay-ท่าอากาศยานฮ่องกง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอัตราค่าบริการ


 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม
10-12 มิถุนายน 61 15,888  
 
ไม่มีราคาเด็ก
*Infant 7,000บาท
(*อายุไม่เกิน 2ปี)
 
4,500
17-19 มิถุนายน 61 16,888 4,500
24-26 มิถุนายน 61     16,888 4,500
8-10 กรกฎาคม 61 17,888 4,500
15-17 กรกฎาคม 61 16,888 4,500
24-26 กรกฎาคม 61 16,888 4,500


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>