ทัวร์ยุโรบ อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ อ๊อกซฟอร์ด 6วัน3คืน

ทัวร์ยุโรบ อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ อ๊อกซฟอร์ด 6วัน3คืน
ราคา: 39,900 บาท
รหัสทัวร์: EU IJP EY96 6D3N EY

รหัสโปรแกรม : EU IJP EY96 6D3N EY
เยือนประเทศอังกฤษ (England) ส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร หนึ่งในประเทศใฝ่ฝันของนักเดินทาง
ที่เต็มไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติ ความเก่าแก่ของประวัติศาสตร์ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตในแบบผู้ดีอังกฤษ

กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง      กรุงเทพฯ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานอาบูดาบี้ 
วันที่สอง       สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน – ซาลส์บัวรี่ - เสาหิน สโตนเฮนจ์ – เมืองอ๊อกซฟอร์ด - ลอนดอน 
วันที่สาม      
ซิตี้ทัวร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ –
                    ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม – ตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด                                                                
วันที่สี่
            อิสระฟรีเดย์เต็มวัน ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย                                           
วันที่ห้า          ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - สนามบินฮีทโธวร์                                                                            
วันที่หก          ท่าอากาศยานอาบูดาบี –  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง
 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม
(ห้อง SGL)
ที่นั่ง หมายเหตุ
9 – 14 ส.ค. 61 44,900  
ไม่มีราคาเด็ก
(เด็กไม่เกิน2ขวบ/Infant 15,000 บาท)
11,500 25  
19 – 24 ก.ย. 61 42,900 11,500 25  
10 – 15 ต.ค. 61 42,900 11,500 25  
18 – 23 ต.ค. 61 44,900 11,500 25  
14 – 19 พ.ย. 61 39,900 11,500 25  
5 – 10 ธ.ค. 61 44,900 11,500 25  
28  ธ.ค. – 2 ม.ค. 62 55,900 13,500 25  <<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>