ทัวร์วันแม่ ลำพูน ลำปาง 4วัน3คืน

ทัวร์วันแม่ ลำพูน ลำปาง 4วัน3คืน
ราคา: 6,900 บาท
รหัสทัวร์: LPN LPG ATTO 4D 3N


รหัสดปรแกรม : LPN LPG ATTO 4D 3N
แอ่วเหนือกับเมืองต้องห้ามพลาด
นั่งรถไฟ เที่ยวลำพูน กินลำไย ชมเมืองลี้ที่ไม่เคยลี้ลับ  ลำพูน
เยือนเมืองรถม้า ลำปาง  กราบ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์
ท่องเที่ยววิถีไทย เรียนรู้วิถีชุมชน

กำหนดการเดินทาง


วันแรก           กรุงเทพ ฯ – อำเภอ ลี้ – ลำพูน

วันที่สอง        ลำพูน – พระธาตุหริภูณชัย – นั่งรถราง เล่าเรื่อง เมืองลำพูน

 
วันที่สาม        ลำพูน –วัดพระพุทธบาทผาหนาม – นั่งรถราง ชมรอบเมืองลำพูน – ลำปาง

วันที่สี่            วัดพระแก้วดอนเต้า -  พิพิธภัณฑ์เซรามิค - กทม.


อัตราค่าบริการ

 
         กำหนดการการเดินทาง
           วันที่ 10-13 ส.ค. 2561
     อัตราค่าบริการ
   ( พัก 2 ท่าน/ห้อง )
เด็กเล็ก (3 – 7ปี)
พักร่วมกับผู้ปกครองไม่มีเตียเสริม
 
พักเดี่ยว เพิ่ม
พัก บ้านไพริน รีสอร์ท อ. ลี้ /@ ABIZZ HOTEL   6,900.- /ท่าน           5,800.-    1,500.-
พัก  ลี้ รีสอร์ท  อ. ลี้ / @ ABIZZ HOTEL   6,600.- /ท่าน           5,500.-    1,200.-

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>