ทัวร์ยุโรบ เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน

ทัวร์ยุโรบ เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน
ราคา: 59,900 บาท
รหัสสินค้า: EU IJP EY97 GERMAN AUSTRIA SWISS 8D5N
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : EU IJP EY97 GERMAN AUSTRIA SWISS 8D5N
เส้นทางสุดสวยบนอ้อมกอดเทือกเขาแอลป์
พักออสเตรีย 1 คืน เยอรมัน 3 คืน สวิตเซอร์แลนด์ 1 คืน


กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง
      กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี 
วันที่สอง      สนามบินอาบูดาบี - สนามบินมิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลก – ซาลซ์บูร์ก
วันที่สาม      ซาลซ์บูร์ก - อินส์บรุค - การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น
วันที่สี่          การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น  - เส้นทางฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา -  มิวนิค                
วันที่ห้า        มิวนิค – เมืองทิทิเซ่ - Donaueschingen               
วันที่หก       Donaueschingen – เมืองซอฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ - แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น                   
วันที่เจ็ด       ลูเซิร์น - สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี
วันที่แปด     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ
25 มิ.ย. - 2 ก.ค. 61 59,900  
 
 (เด็กไม่เกิน2ขวบ/Infant 50% ของราคาทัวร์
12,500 25  
5 - 12 ก.ค. 61 59,900 12,500 25  
19 - 26 ก.ค. 61 59,900 12,500 25  
12 – 19 ก.ย. 61 59,900 12,500 25  
26 ก.ย. – 3 ต.ค. 61 59,900 12,500 25  
10 – 17 ต.ค. 61 59,900 12,500 25  
7 – 14 พ.ย. 61 59,900 12,500 25  
*21 – 28 พ.ย. 61 59,900 12,500 25  
7 – 14 ธ.ค. 61 59,900 12,500 25  
27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62 72,900 14,000 25  

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>