ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
ราคา: 8,555 บาท
รหัสสินค้า: VN PL CLASSIC VIETNAM_HAN 3D SL
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : VN PL CLASSIC VIETNAM_HAN 3D SL
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก
พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง        กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง  

วันที่สอง        ฮาลอง – ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย –สะพานแสงอาทิตย์
 
                     ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ

วันที่สาม       
ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ

                     วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก  – กรุงเทพฯ
 
อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดียวเพิ่ม
02-04 มี.ค. 61 9,999 บาท 1,900 บาท
09-11 มี.ค. 61
30 มี.ค. – 01 เม.ย.61
8,555 บาท
13-15 เม.ย. 61 9,999 บาท 1,900 บาท
20-22 เม.ย.61 8,555 บาท 1,900 บาท
27-29 เม.ย.61 9,999 บาท 1,900 บาท
04-06 พ.ค.61
11-13 พ.ค.61
18-20 พ.ค.61
25-27 พ.ค.61
8,555 บาท 1,900 บาท
01-03 มิ.ย.61
08-10 มิ.ย.61
15-17 มิ.ย.61
22-24 มิ.ย.61
29 มิ.ย.-01 ก.ค.61
8,555 บาท 1,900 บาท
06-08 ก.ค.61
13-15 ก.ค.61
20-22 ก.ค.61
8,555 บาท 1,900 บาท
27-29 ก.ค.61 9,999 บาท 1,900 บาท
03-05 ส.ค.61 8,555 บาท 1,900 บาท
10-12 ส.ค.61
12-14 ส.ค.61
9,999 บาท 1,900 บาท
17-19 ส.ค.61
24-26 ส.ค.61
31 ส.ค.-02 ก.ย.61
8,555 บาท 1,900 บาท
07-09 ก.ย.61
14-16 ก.ย.61
21-23 ก.ย.61
28-30 ก.ย.61
8,555 บาท 1,900 บาท
05-07 ต.ค.61 8,555 บาท 1,900 บาท
19-21 ต.ค.61 9,999 บาท 1,900 บาท


 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>