ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 5วัน3คืน
ราคา: 38,900 บาท
รหัสสินค้า: JP SPR HOKKAIDO LAVENDER 5D3N XJ
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : JP SPR HOKKAIDO LAVENDER 5D3N XJ
เยือนดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะเหนือสุดฮอกไกโด
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว

กำหนดการเดินทาง
วันแรก                  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 
วันที่สอง               ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเซะ) - เมืองฟุราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ ทุ่งดอกไม้ – เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า

                            เมืองอาซาฮิคาวา  - ช้อปปิ้ง อิออนพลาซ่า

วันที่สาม               เมืองอาซาฮิคาวา  - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – HELLO KITTY CAFÉ

                            โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – ช้อปปิ้งย่านทานูกิ โคจิ           

 
วันที่สี่                   ซับโปโร -  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ – ศาลเจ้าฮอกไกโด  -
 
                            ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง - มิตซุย เอ้าท์เล็ต

วันที่ห้า                 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพ      

อัตราค่าบริการ  
 
 
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
6 – 10 กรกฏาคม 2561 38,900 บาท/ท่าน 8,000บาท/ท่าน 25,900 บาท/ท่าน
27 - 31 กรกฏาคม 2561
วันหยุดยาว*อาสาฬหบูชา*
40,900 บาท/ท่าน 8,000บาท/ท่าน 26,900 บาท/ท่าน
 <<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>