ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน 2คืน
ราคา: 17,900 บาท
รหัสทัวร์: HK CU HONGKONG MACAU 3D2N


โปรแกรมสินค้า : HK CU HONGKONG MACAU 3D2N
สายการบินคาเธ่ แปซิฟิค โหลดกระเป๋าได้ 30 กิโลกรัม
พักโรงแรม 4 ดาว เมืองฮ่องกง 2 คืน

กำหนดการเดินทาง
วันแรก           กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – หาดรีพลัสเบย์ – Symphony Of Lights
วันที่สอง        อาหารเช้าติ่มซำ – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซนต์ปอล 
                     เซนาโวแสควร์ – ร้านขนม – The Venetian Resort – ฮ่องกง
วันที่สาม        ติ่มซำ – วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก 
                     ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพวันที่สี่       

อัตราค่าบริการ

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว เที่ยวบิน
22 - 24 เมษายน 61 18,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 61
วันหยุดแรงงาน
20,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
06 – 08 พฤษภาคม 61 17,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
13 – 15 พฤษภาคม 61 17,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
27 – 29 พฤษภาคม 61 17,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
10 – 12 มิถุนายน 61 16,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
17 – 19 มิถุนายน 61 16,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
01 – 03 กรกฎาคม 61 18,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
08 – 10 กรกฎาคม 61 18,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
22 – 24 กรกฎาคม 61 18,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
29 – 31 กรกฎาคม 61 18,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
05 – 07 สิงหาคม 61 18,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
12 – 14 สิงหาคม 61
วันแม่แห่งชาติ
19,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
02 – 04 กันยายน 61 17,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
09 – 11 กันยายน 61 16,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
16 – 18 กันยายน 61 17,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
23 – 25 กันยายน 61 16,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
ราคาอื่นๆ
  1. ทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 7,900 บาท
  2. จอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินราคา 12,900 บาท
  3. ราคาข้างต้นสำหรับพาสปอร์ทไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ทต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามค่าใช้จ่ายส่วนต่าง

     

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>