ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน 5วัน4คืน

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน 5วัน4คืน
ราคา: 15,888 บาท
รหัสทัวร์: CN ZG AMAZING BEIJING 5D4N XW


รหัสโปรแกรม : CN ZG AMAZING BEIJING 5D4N XW
ตื่นตาตื่นใจกับความเร็ว !! "นั่งรถไฟความเร็วสูง"
ชิมเมนูพิเศษ!!  เป็ดปักกิ่ง + สุกี้มองโก + บุฟเฟ่ต์เจงกีสข่าน


กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง
วันที่สอง       จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน
                    ร้านไข่มุก – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม       กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ                 
                    ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง                          
วันที่สี่           หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ตลาดรัสเซีย – ร้านปี่เซียะ
                   นครเทียนสิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE
วันที่ห้า         ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน – วัดเจ้าแม่ทับทิม – ถนนอิตาลี – เทียนสิน
                   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่
2-3 ท่าน
ผู้เดินทาง
อายุต่ำกว่า20ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวมตั๋ว
07 – 11 กรกฎาคม 2561 XW880 11.20 – 17.00
XW879 22.20 – 02.05(+1)
15,888 18,888 4,500 8,900
27 – 31 กรกฎาคม 2561 XW880 11.20 – 17.00
XW879 18.15 – 22.00
18,888 21,888 5,000 9,900
10 – 14 สิงหาคม 2561 XW880 11.20 – 17.00
XW879 18.15 – 22.00
18,888 21,888 5,000 9,900
01 – 05 กันยายน 2561 XW880 11.20 – 17.00
XW879 22.20 – 02.05(+1)
16,888 19,888 4,500 8,900
22 – 26 กันยายน 2561 XW880 11.20 – 17.00
XW879 18.15 – 22.00
16,888 19,888 4,500 8,900


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>