ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสุดชิค ช้อปสนั่น 3วัน2คืน

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสุดชิค ช้อปสนั่น 3วัน2คืน
ราคา: 12,888 บาท
รหัสทัวร์: SP ZG SIN09 SUMMER CHIC 3D2N SQ


รหัสโปรแกรม : SP ZG SIN09 SUMMER CHIC 3D2N SQ
เที่ยวสุดชิค !! ช้อปสนั่นที่สิงคโปร์ 
บินหรูสายการบิน ระดับ 5 ดาว

กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – Merlion Park - การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าโดม)
                   – มารีน่าเบย์แซน – ชมโชว์ Spectra Light & Water Show
วันที่สอง      
อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย
วันที่สาม       วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
07 – 09 เมษายน 2561 12,888 12,888 3,500 8,588
21 – 23 เมษายน 2561 12,888 12,888 3,500 8,588
28 – 30 เมษายน 2561 12,888 12,888 3,500 8,588
04 – 06 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 3,500 8,588
05 – 07 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 3,500 8,588
18 – 20 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 3,500 8,588
19 – 21 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 3,500 8,588
25 – 27 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 3,500 8,588
26 – 28 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 3,500 8,588
27 – 29 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 3,500 8,588
01 – 03 มิถุนายน 2561 12,888 12,888 3,500 8,588
08 – 10 มิถุนายน 2561 12,888 12,888 3,500 8,588
15 – 17 มิถุนายน 2561 12,888 12,888 3,500 8,588
22 – 24 มิถุนายน 2561 12,888 12,888 3,500 8,588
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 12,888 12,888 3,500 8,588

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>