ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า นาฮา 4วัน2คืน


 

 

 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า นาฮา 4วัน2คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า นาฮา 4วัน2คืน
ราคา: 19,900 บาท
รหัสสินค้า: JP CU SUNSHINE OKINAWA 4D2N
สถานะสินค้า:รหัสโปรแกรม : JP CU SUNSHINE OKINAWA 4D2N
พักในเมืองนาฮา 2 คืน / อิสระฟรีเดย์ 1 วัน
เดินทางโดยสายการบิน PEACH AIR บินตรงสู่เกาะโอกินาว่า
เมนู!!!พิเศษ ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมชิมปลาทูน่าโดยเชฟมาแล่ให้กินสดๆ
พิเศษ!!! บริการ WIFI ตลอดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง
วันแรก 
          สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง          ท่าอากาศยานนาฮา – โอกินาว่าเวิลด์  - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว – ช็อปปิ้งชินโตชิน

                       ศาลเจ้านามิโนอูเอะ – ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)
วันที่สาม          หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ 
วันที่สี่              อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง)  - สุวรรณภูมิ


 
อัตราค่าบริการ


 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::
10 – 13 พ.ค. 61 21,900 6,900
17 – 20 พ.ค. 61 19,900 6,900
24 – 27 พ.ค. 61 20,900 6,900
07 – 10 มิ.ย. 61 19,900 6,900
21 – 24 มิ.ย. 61 20,900 6,900
05 – 08 ก.ค. 61 21,900 6,900
19 – 22 ก.ค. 61 21,900 6,900
02 – 05 ส.ค. 61 21,900 6,900
09 – 12 ส.ค. 61 (วันแม่แห่งชาติ) 22,900 6,900
23 – 26 ส.ค. 61 21,900 6,900
06 – 09 ก.ย. 61 20,900 6,900
13 – 16 ก.ย. 61 21,900 6,900
27 – 30 ก.ย. 61 20,900 6,900
04 – 07 ต.ค. 61 21,900 6,900
11 – 14 ต.ค. 61 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 22,900 6,900
18 – 21 ต.ค. 61 20,900 6,900
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท
จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 16,900 บาท
   
 
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>