ทัวร์ยุโรบ เชค โปแลนด์ 7 วัน

ทัวร์ยุโรบ เชค โปแลนด์ 7 วัน
ราคา: 39,900 บาท
รหัสสินค้า: EU HG HG06 -CZECH POLAND 7D
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : EU HG HG06 -CZECH POLAND 7D

กำหนดการเดินทาง
วันแรก
           สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
วันที่สอง          ดูไบ  - ปราก – จัตุรัสเมืองเก่า – นาฬิกาดาราศาสตร์ – สะพานชาร์ลส์
วันที่สาม          ปราก – Fashion Arena Prague Outlet – วรอตสวัฟ
วันที่สี่             วรอตสวัฟ – ออสเฟียนซิม– ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ - คราคูฟ – มหาวิหารวาเวล
                       มาร์เก็ตสแควร์ – วิหารเซนต์แมรี่

วันที่ห้า            คราคูฟ – เชสโตโชวา – วอร์ซอ
วันที่หก           วอร์ซอ – ดูไบ
วันที่เจ็ด           ดูไบ – กรุงเทพ

อัตราค่าบริการ


 
วันเดินทาง ราคา
พฤษภาคม 15-21, 23-29, 28 พ.ค.-3 มิ.ย. 61 39,900
มิถุนายน 12-18 มิ.ย.
Songkarn Festival 12-18 เม.ย. 61 49,900

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>