ทัวร์ยุโรบ อิตาลี ออสเตเรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรบ อิตาลี ออสเตเรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
ราคา: 49,999 บาท
รหัสสินค้า: EU VC ITALY AUSTRIA GERMANY SWISS 7D EK
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : EU VC ITALY AUSTRIA GERMANY SWISS 7D EK
เวนิส เมืองแห่งสายน้ำ และ ความรัก
อินบรูคส์ มนต์เสน่ห์แห่งของชนเผ่าทริโรลและลุ่มแม่น้ำอินส์ 
ฮัลสตัท เสน่ห์ของธรรมชาติที่ดึงดูดความเรียบง่ายที่สมบูรณ์แบบพร้อมดั้นด้นออกค้นหา
มิวนิค เมืองสวยคลาสิกแห่งแคว้นบาวาเรีย
แองเกิลเบิร์ก เชิงขุนเขาแห่งเทือกเขาแอล์ป
ยอดเขาทิตลิส Titlis กระเช้าหมุนได้ 360 องศา (OPTIONNAL)

กำหนดการเดินทาง
วันแรก            กรุงเทพฯ
วันที่สอง          กรุงเทพฯ
ดูไบ เวนิส เกาะเวนิส – เวนิส
วันที่สาม          เวนิส
อินบรูคส์ – ซาลเบิร์ก
วันที่สี่      
        ซาลส์บวร์ก ฮัลสตัท มิวนิค
วันที่ห้า            มิวนิค
โฮเฮนชวานเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ ทะเลสาบทิทิเช่
วันที่หก
           แองเกิลเบิร์ก ลูเซิร์น ซูริค น้ำตกไรน์ ดูไบ
วันที่เจ็ด           ดูไบ
– กรุงเทพ ฯ

อัตราค่าบริการ

 
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กต่ำกว่า 12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
 
พักเดี่ยวเพิ่ม
9-15 เม.ย. / 11-17 เม.ย. 49,999.- 8,500.-<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>