ทัวร์เกาหลี เทศกาลประดับไฟ 4 วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี เทศกาลประดับไฟ 4 วัน 3คืน
ราคา: 14,900 บาท
รหัสทัวร์: KR ZG ICN02 LIGHT SHINE IN KOREA 4D3N XJ


รหัสสินค้า : KR ZG ICN02 LIGHT SHINE IN KOREA 4D3N XJ
เทศกาลประดับไฟ !!!!   
อิ่มอร่อยแบบจัดเต็ม บุฟเฟ่ต์ SEA FOOD ขาปูยักษ์

กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – ANSAN STARLIGHT VILLAGE – รร. ซูวอน
วันที่สอง      วัดวาวูจองซา - โรง
เรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุกลอตเต้เวิร์ล – SEOUL SKY  
                   TOWER - น้ำมันสน – โซลทาวเวอร์ - รร.โซล
วันที่สาม      ศูนย์สมุนไพรโสม – พระราชวังชางด็อกกุง –
COSMETIC  OUTLET - DUTY FREE
                   ตลาดเมียงดง  
วันที่สี่          สมุนไพรออตเกนามู - พลอยอะเมทิส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน

                   กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2561
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
จอย
แลนด์
พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
01 – 04 มีนาคม 2561 18,999 7,900 5,000
02 – 05 มีนาคม 2561 18,999 7,900 5,000
03 – 06 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000
04 – 07 มีนาคม 2561 16,999 7,900 5,000
05 – 08 มีนาคม 2561 16,999 7,900 5,000
06 – 09 มีนาคม 2561 16,999 7,900 5,000
07 – 10 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000
08 – 11 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000
09 – 12 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000
10 – 13 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000
11 – 14 มีนาคม 2561 16,999 7,900 5,000
12 – 15 มีนาคม 2561 16,999 7,900 5,000
13 – 16 มีนาคม 2561 16,999 7,900 5,000
14 – 17 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000
15 – 18 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000
16 – 19 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000
17 – 20 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000
18 – 21 มีนาคม 2561 16,999 7,900 5,000
19 – 22 มีนาคม 2561 16,999 7,900 5,000
20 – 23 มีนาคม 2561 16,999 7,900 5,000
21 – 24 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>