ทัวร์แกรนด์ตุรกี 10 วัน อูตะเภา

ทัวร์แกรนด์ตุรกี 10 วัน อูตะเภา
ราคา: 29,400 บาท
รหัสทัวร์: EU WCT WQR1810U 10D8N QR

รหัสโปรแกรม : EU WCT WQR1810U 10D8N QR
✨เที่ยวชมดินแดน2ทวีป✨

กำหนดการเดินทาง

วันที่1        ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา – อิสตันบูล 
วันที่2       อิสตันบูล – บูร์ซา – อิซเมียร์ 
วันที่3       อิซเมียร์ –  มัสยิดโคนัค – ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส – คูซาดาซี
วันที่4      คูซาดาซี – โรงงานเครื่องหนัง – Sirince Village – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
วันที่5       ปามุคคาเล่ –  คอนย่า คาราวานสไลน์  คัปปาโดเกีย 
วันที่6        คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – อุชิซาร์
วันที่7       คัปปาโดเกีย – อังการา – ทะเลสาบเกลือ – สุสานอตาเติร์ก – อิสตันบูล  
วันที่8       อิสตันบูล – สุเหราเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปคาปี – สุเหร่าสีน้ำเงิน  
วันที่9       สนามบิน – โดฮา            
วันที่10       ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา           

อัตราค่าบริการ

 
ออกเดินทางช่วง
 
ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
( มีเตียงเสริม )
พักท่านเดียว / ห้อง / จ่ายเพิ่ม
 
22 ก.พ. - 03 มี.ค./ 01 - 10 มี.ค./
08 - 17 มี.ค. 2561
29,400 29,400 29,400 8,000
15 - 24 มี.ค.  2561 31,400 31,400 31,400 8,000<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>