ทัวร์ญี่ปุ่่น ฟุกุโอกะ ซากะ นางาซากิ คุมาโมโต้ 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่่น ฟุกุโอกะ ซากะ นางาซากิ คุมาโมโต้ 5วัน3คืน
ราคา: 35,900 บาท
รหัสทัวร์: JP ITV TG51 SAY HI KYUSHU FUKUOKA 5D3N TG

รหัสโปรแกรม : JP ITV TG51 SAY HI KYUSHU FUKUOKA 5D3N TG

กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง       กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  
วันที่สอง        ท่าอากาศยานฟุกุโอะ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – จังหวัดซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ -
                     นางาซากิ – จุดชมวิวยอดเขาอินาสะ - ไชน่าทาวน์นางาซากิ  
วันที่สาม     อิสระท่องเที่ยวอัธยาศัยเต็มวัน /มีไกด์พาท่านนั่งรถรางสู่สถานที่เที่ยวหลักๆของนางาซากิ
                  (ฟรี!! One Day Pass Tram Nagasaki 500 JYP) 
วันที่สี่          นางาซากิ - ชิมาบาระ นั่งเรือเฟอร์รี่สู่คุมาโมโต้ - นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาไฟอะโสะ - ร้าน JTCดิวตรี้ฟรี –
                   คุมาโมโต้ ปราสาทคุมาโมโต้ – อออนเซ็น 
วันที่ห้า     คุมาโมโต้ – ท่าอากาศยานฟุกุโอะ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี
(ไม่เสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่)
พักเดี่ยวเพิ่ม /
เดินทางท่านเดียว
ที่นั่ง หมายเหตุ
17-21 พฤษภาคม 61 35,900  
Infantไม่เกิน 2ขวบ 12,000 บาท
8,500 34  
23-27 พฤษภาคม 61 35,900 8,500 34  
25-29 พฤษภาคม 61 35,900 8,500 34  
30-3 มิถุนายน 61 35,900 8,500 34  
31-4 มิถุนายน 61 35,900 8,500 34  
6-10 มิถุนายน 61 35,900 8,500 34  
7-11 มิถุนายน 61 35,900 8,500 34  
13-17 มิถุนายน 61 35,900 8,500 34  
14-18 มิถุนายน 61 35,900 8,500 34  
20-24 มิถุนายน 61 35,900 8,500 34  
21-25 มิถุนายน 61 35,900 8,500 34  
27-1 กรกฎาคม 61 35,900 8,500 34  
28-2 กรกฎาคม 61 35,900 8,500 34  


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>